top of page

บริการรับเหมากันซึมดาดฟ้า กันซึมหลังคา (Roof waterproof)

สาเหตุปัญหา

การจะหาสาเหตุของการรั่วซึมจากหลังคารั่วหรือดาดฟ้ารั่ว จะไม่สามารถชิ้ชัดได้โดยง่าย การรั่วจากหลังคาบางครั้งมาจากการซึมผ่านของรูพรุนในเนื้อคอนกรีตซึ่งเป็นเรื่องปรกติ เพราะคอนกรีตโดยธรรมชาติจะมีรูพรุน รูพรุนนี้เล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น้ำจากรูพรุนนี้สามารถเดินทางไปทั่วบริเวณของหลังคาที่รั่วหรือดาดฟ้าที่รั่ว

น้ำซึมเข้าโครงสร้างคอนกรีตได้อย่างไร?

 • น้ำมาจากชั้นใต้ดิน ถุูกดูดซึมน้ำผ่านรูพรุนในคอนกรีต

 • จากหลังคาการรั่วจะมาจากดังนี้ เช่น น้ำฝน 

 • ในตัวบ้าน เช่น จากท่อที่แตก หรือรอยต่อที่เกิดการเสื่อมสภาพ

การรั่วในจุดต่างๆ เหล่านี้ หากไม่ได้รับการออกแบบป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น จะทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างแน่นอน และจะเป็นปัญหาที่ผู้อยู่อาศัยในตัวอาคารเกิดความเบื่อหน่ายและแก้ปัญหาได้ยากและค่าใช้จ่ายสูง

ปัญหาเชิงโครงสร้าง

 1. รอยร้าวที่พื้นดาดฟ้า ที่มีสาเหตุหลากหลายหรือการออกแบบไม่เพียงพอ

 2. รอยร้าวใต้ท้องพื้นจากการแอ่นตัวขิงพื้นคอนกรีต จาน้ำหนักบรรทุกเกินมาตรฐานหรือออกแบบเหล็กเสริมไม่เพียงพอ

 3. รอยร้าวบริเวณเสา สาเหตุมาจากวัสดุคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน หรือการเท การบ่มไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเป็นรูโพรง หรือการมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงเกิน เป็นผลให้คอนกรีตไม่มีอัตราการรับกำลัง

 4. รอยต่อเพื่อการขยายตัวไม่ได้ถูกออกแบบไว้ หรือการใช้วัสดุยาแนวที่ไม่เหมาะสม หรือยาแนวไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุดรอยต่อดังกล่าว

 5. รั่วจากปัญหารอยร้าวต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาต้นๆที่น้ำรั่วจากหลังคาหรือดาดฟ้าลงมา โดยรอยร้าวมีดังนี้ 

  • รอยร้าวที่เกิดจาการทรุดตัวของอาคาร

  • รอยร้าวจากการเท บ่ม วัสดุ ออกแบบ ไม่ได้มาตรฐาน

  • รอยร้าวมาจากการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ

  • รอยร้าวที่เกิดจากรากต้นไม้

  • รอยร้าวที่เกิดจากการไม่ติดตั้ง คานทับหลัง เสาเอ็น

  • รอยร้าวจากการต่อของวัสดุก่อสร้าง 2 ชนิด เช่น คอนกรีต กับไม้

 6. รั่วเนื่องมาจาก พื้นคอนกรีต เกิดการหลุดร่อน honeycomb 

 7. รั่วจากรอยต่อต่างๆ เช่น cold joint, construction joint, expansion joint

ปัญหาน้ำรั่วที่ไม่ใช่มาจากเชิงโครงสร้าง

 1. ปัญหาจากแรงงานหรือฝีมือแรงงานไม่ได้มาตรฐาน

  • ยกตัวอย่างเช่น ระดับลาดเอียงไม่สามารถทำให้ได้ระดับเอียงตามแบบก่อสร้าง น้ำจะขังบนผิวหน้าพื้นคอนกรีต เป็นปัญหาหารรั่วซึม

  • ระบบกันซึมเสียหาย อาจจะมาจาก วัสดุกันซ฿ม ไม่ได้คุณภาพ เสื่อมสภาพ หรือการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด

  • เกิดการดูดซึมของน้ำฝ่านผนังเนื่องจากแรงดันน้ำหรือแรงกันความชื้นในห้องน้ำมีสูงกว่าด้านห้องด้านนอก

 2. งานก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐาน

  • การปิด อุดรู ที่เกิดระหว่างก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือ ไม้แบบ ไม่มีคุณภาพ เป็นจุดอ่อนให้เกิดน้ำรั่ว เช่นกัน รูที่เกิดจาการต่อ ระบบปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐาน

 3. วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

  • อิฐมวลเบา มีค่าการดูดซึมน้ำสูง เมื่อใช้กับผนังที่เจอกับฝนหรือความชื้นย่อมเกิดการรั่วซึมได้ง่าย

  • ใช้อิฐก่อผนังกำแพงมาใช้ก่อปิดห้องนอน อิฐก่อกำแพง เป็นอิฐมีความพรุนสูง ดูดน้ำ 

  • ใช้การปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำซึงเป็นความคิดที่ผิด

  • ใช้การเทปูน topping ทับหน้าเพื่อการป้องกันน้ำซึ่งผิดวิธี

 4. ไม่มีการออกแบบจุด detail ต่างๆ

  • จุดรอยต่อ จุดเชื่อมต่อ ของท่อ ไม่มีการออกแบบ flashing

  • วัสดุกันซึมใช้งานผิดประเภท เช่น เอาวัสดุกันซึมห้องน้ำมาใช้กลางแจ้ง

ความเสียหายที่มาจากกน้ำขังบนดาดฟ้าจนปูนหลุดร่วงถล่มลงมา

หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว (ROOF LEAKAGE)

รับเหมาซ่อมดาดฟ้ารั่ว หลังคารั่ว ซ่อมน้ำรั่ว (Waterproofing for Roof Deck, Leakage repair)

งานทาสีกันซึม

สีกันซึมแบบทา เป็นวัสดุกันซึมดาดฟ้า ที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง ทึบน้ำ ทนทาน และสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวหน้าได้ในตัว ใช้ได้ดีกับงานกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า ดาดฟ้ารั่ว หลังคารั่ว และงานกันซึมคอนกรีตผนังภายนอก สามารถสะท้อนความร้อนได้ มีหลายสีให้เลือก ได้แก่ ขาว, เทา และ เขียว 

การเตรียมพื้นผิววัสดุกันซึม

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์และน้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือ เศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีต้องทำการล้างออกให้หมด พื้นผิวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแห้งสนิท และต้องทำการวัดความชื้นในคอนกรีต ต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ไม่สามารถทำการติดตั้งวัสดุกันซึมได้ต้องทำการรอให้แห้งสนิท ตรวจสอบรอยร้าว รูพรุน โพรง บริเวณผิวหน้าคอนกรีต และทำการซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกันซึม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิว ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิดโฟลียูรีเทนได้ (Polyurethane Sealant)

วิธีการทารองพื้น

ในสภาพพื้นผิวคอนกรีตปกติ ไม่จำเป็นต้องลงน้ำยารองพื้น ในกรณีที่พื้นผิวเดิมมีความเสื่อมมากเช่น มีความพรุนมาก มีความชื้นสะสมมากให้ใช้น้ำนารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน ทางลงบนพื้นผิว 1 เที่ยว แล้วตรวจสอบสภาพพื้นผิวว่ามีความเนียนและไม่มีอารดูดซับของน้ำยาเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง

ทำการกวนวัสดุกันซึมให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องผสมกวนสารประมาณ 30วินาที ถึง 1 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งวัสดุเพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทำการทาโดยใช้ลูกกลิ้งทาสี โดยทาเป็นแนวตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.3-0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงในสภาพอากาศร้อนและแดดดี โดยน้ำยากันซึมของเราจะใช้เป็นสูตรแห้งเร็วซึ่งจะสามารถใช้ได้ดีในช่วงฤดูฝนที่ต้องทำงานและพร้อมที่จะแห้งก่อนฝนตก ทำการทาชั้นที่สองและสาม ตามกระบวนการข้างต้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

 

การบ่มวัสดุกันซึม

ทำการปิดกั้นบริเวณที่ทำการติดตั้งระบบปูนกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายในบริเวณ เป็นเวลา 1-2 วัน สามารถใช้พลาสติกคลุมในกรณีฝนตก

การทำความสะอาดวัสดุปูนกันซึม

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำสะอาด แปลงทาสีและลูกกลึ้ง ที่ติดวัสดุกันซึมดาดฟ้า ส่วนสีกันซึมที่ทาแล้วให้ใช้แปรงขนอ่อน ลงน้ำยาล้างพื้น ขัดให้สะอาดได้ หลีกเลี่ยงแปรงทองเหลืองหรือแปรงลวด

1633587561345.jpg
1632039455890.jpg
1455524028314.jpg

ปัญหาใหญ่ของงานสีกันซึม รอยร้าว และน้ำขัง หรือน้ำซึม

กันซึม รับเหมา ราคาถูก.jpg
รอยร้าวดาดฟ้า ราคา
รอยร้าวดาดฟ้า

การบำรุงรักษาระบบสีกันซึม ชนิดอะคริลิค พร้อมปูผ้าตาข่าย

ทั่วไประบบกันซึมอะคริลิคเมื่อทำการติดตั้งด้วยการทาอย่างน้อย 3 เที่ยว ให้รอการแห้งตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถเดินบนพื้นผิวหน้าได้และให้รออย่างน้อย 3 วัน ระบบกันซึมชนิดนี้จึงจะบ่มตัวได้ดี

 

การบำรุงรักษาทั่วไป

1.เมื่อมีฝนตกและเกิดน้ำขังเป็นแอ่งควรทำการรีดน้ำออกหลังจากฝนหยุดแล้วและควรรีดออกทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดน้ำขังนานเกิน 24 ชั่วโมง

2.รางระบายน้ำและรูระบายน้ำให้ทำความสะอาดคราบตะไคร่ เศษใบไม้ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ท่อระบายน้ำ ระบายน้ำได้ดี ระบายน้ำฝนได้ดี ควรทำเป็นประจำทุกเดือน

3.ไม่ควรใช้ของแหลมคมหรืออุปกรณ์ที่มีความคมไปวางหรือรากซึ่งจะเป็นผลทำให้ผิวกันซึมมีการขาดและหลุดร่อน

4.หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงหรือวัตถุไวไฟบริเวณพื้นผิวที่ทำกันซึม

5.ควรทำความสะอาดบริเวณผิวหน้าด้วยไม้ม็อบ หรือ ไม้ถูพื้นทั่วไป สามารถใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นในการทำความสะอาดได้ ห้ามใช้เครื่องขัดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกรดสูง กรณีที่มีความเสียหายเนื่องจากการใช้งานสามารถใช้น้ำยากันซึมชนิดเดียวกันนี้ทาทับลงบนพื้นผิวที่มีความเสียหายเล็กน้อย กรณีที่พื้นผิวเสียหายมากให้แจ้งทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ

6.ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

7.ควรทำการตรวจสอบใหญ่หรือทาระบบกันซึมชนิดนี้เพิ่มเติมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

8.สามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์ 02-864-8658

งานเก็บรอยร้าวด้วยยาแนว หลังคารั่ว (crack repair by polyurethane sealant)

สีกันซึมยาแนว
ยาแนว pu
ยาแนวดาดฟ้ารั่ว

รอยร้าวหรือรอยแตกบนผิวคอนกรีตดาดฟ้า สามารถพบเห็นได้มากในประเทศไทย เนื่องจากมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงและมีฝนตกตลอดปี คอนกรีตมีการยืดหดตัวตลอดทั้งกลสงวันและกลางคืนเนื่องจากการแตกต่างของอุณหภูมิ อีกส่วนหนึ่งคือ พื้นผิวหน้าคอนกรีตโดยมากจะปล่อยเปลือยเป็นผลให้ การแตกร้าวเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เมื่อเกิดรอยร้าว น้ำฝนจะแทรกซึมผ่านรอยร้าวเป็นผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ำผ่านรอยร้าวนี้ หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว เกิดจากสาเหตุนี้เป็นส่วนใหญ่ 

การซ่อมแซมรอยร้าว หรือน้ำรั่วนี้สามารถแก้ไขเป็นหลักได้ 2 แบบ ดังนี้

1) ใช้เทปกันซึมปิดที่ผิว ถ้ารอยร้าวไม่กว้างมาก

2) ใช้ยาแนวชนิด PU ยิงบริเวณรอยแตกร้าว รอให้แห้ง จะมีความยืดหยุ่นสูง 600%

วิธีการใช้งานทากันซึมดาดฟ้า

ตัวอย่างงานทำสีกันซึมดาดฟ้า

รีวิวสีกันซึมดาดฟ้า

ขั้นตอนการรับบริการ

สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ารับบริการการแก้ไขน้ำรั่วซึมจากหลังคาหรือดาดฟ้า เรามีขั้นตอนการบริการดังนี้

 1.  ขั้นตอนการส่งข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดยทางลูกค้าที่สนใจสามารถส่งข้อมูลการรั่วซึม รูปภาพ ภาพรอยรั่วและภาพความเสียหาย ถ้าเป็นหลังคาควรมีภาพเส้นทางการขึ้นไปซ่อมหลังคา เป็น vdo หรือภาพเคลื่อนไหว ขอโลเคชั่นหน้างาน เบอร์ติดต่อ Line ID โดยส่งมาตามช่องทางของเราด้านล่าง

 2. การแนะนำเบื้องต้นและหาแนวงทางแก้ไขโดยวิเคราะห์จากภาพที่ให้มา สามารถประเมิณวิธีการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ และประเมิณราคาเบื้องต้นให้ทราบได้ แต่ไม่สามารถไปดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทีเนื่องจากบังไม่มีการสำรวจหน้างาน

 3. การสำรวจหน้างานที่เกิดน้ำรั่วจริง ถ้าลูกค้าสนใจที่จะทำการซ่อมแซมน้ำรั่ว เราจะต้องไปสำรวจ วัดพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยช่างที่เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการซ่อมแซมจริง

 4. ทำใบเสนอราคาเพื่อยืนยันวิธีการและปริมาณที่เกิดจากการสำรวจ

 5. ยืนยันใบเสนอราคาและเข้าทำการซ่อมแซมโดยมีระยะเวลาเตรียมการก่อนเข้างาน 3-7 วันทำการขึ้นกับคิวช่างและปริมาณวัสดุ

why choose us

images.png

PROFESSIONAL SERVICES

เรามีทีมงานคุณภาพทั้งก่อนเริ่มงาน ขณะทำงานและหลังเสร็จงาน เราจะส่งมอบประาบการณืที่มีคุณค่าเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาของท่าน

images.png

HIGH QUALITY WORKS

ผลิตภัณท์ที่ใช้ตลอดจนงานบริการ เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอน เพราะงานกันซึม ไม่ใช่เฉพาะสินค้าต้องมีคุณภาพสูงสุดแต่การติดตั้งต้องเป็นเลิศ

images.png

WARRANTY & GUARANTEE

ทุกโครงการเรามีการรับประกันงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า แม้เป็นงานเล็ก เรามีรับประกันให้ เพื่อตอบสนองความเป็นเลิศด้านผลงาน

images.png

EXPERT ADVICE

เรามีวิศวกร เทคนิเชี่ยน และทีมงานสนับสนุนเพื่อแนะนำสินค้าและบริการด้านกันซึมเพื่อตรงตามพื้นที่ที่ใช้งานและเพิ่มความมั่นใจให้ท่านลูกค้า

โครงการที่เคยติดตั้งระบบกันซึม