กันซึมดาดฟ้า (Roof waterproof)

หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว (ROOF LEAKAGE)

น้ำรั่ว น้ำซึม บนหลังคาหรือดาดฟ้า

ต้นเหตุหรือสาเหตุหลังคารั่วหรือดาดฟ้ารั่ว 

การจะหาสาเหตุของการรั่วซึมจากหลังคารั่วหรือดาดฟ้ารั่ว จะไม่สามารถชิ้ชัดได้โดยง่าย การรั่วจากหลังคาบางครั้งมาจากการซึมผ่านของรูพรุนในเนื้อคอนกรีตซึ่งเป็นเรื่องปรกติ เพราะคอนกรีตโดยธรรมชาติจะมีรูพรุน รูพรุนนี้เล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า น้ำจากรูพรุนนี้สามารถเดินทางไปทั่วบริเวณของหลังคาที่รั่วหรือดาดฟ้าที่รั่ว

การซึมผ่านของน้ำเข้าโครงสร้างคอนกรีต มาจาก

ชั้นใต้ดินมาจากการดูดซึมน้ำผ่านรูพรุนในคอนกรีต

จากหลังคาการรั่วจะมาจากดังนี้ เช่น น้ำฝน 

ในตัวบ้าน เช่น จากท่อที่แตก หรือรอยต่อที่เกิดการเสื่อมสภาพ

การรั่วในจุดต่างๆนี้ ถ้าไม่ได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้น น้ำรั่วซึมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นปัญหาที่ผู้อาศัยในตัวอาคารเกิดความเบื่อหน่ายและแก้ปัญหาได้ยากและค่าใช้จ่ายสูง

ปัญหาหลักของการรั่วซึมหรือน้ำรั่ว

1) ปัญหาเชิงโครงสร้าง

1.1) รอยร้าวที่พื้นดาดฟ้า ที่มีสาเหตุหลากหลายหรือการออกแบบไม่เพียงพอ

1.2) รอยร้าวใต้ท้องพื้นจากการแอ่นตัวขิงพื้นคอนกรีต จาน้ำหนักบรรทุกเกินมาตรฐานหรือออกแบบเหล็กเสริมไม่เพียงพอ

1.3) รอยร้าวบริเวณเสา สาเหตุมาจากวัสดุคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน หรือการเท การบ่มไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดเป็นรูโพรง หรือการมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงเกิน เป็นผลให้คอนกรีตไม่มีอัตราการรับกำลัง

1.4) รอยต่อเพื่อการขยายตัวไม่ได้ถูกออกแบบไว้ หรือการใช้วัสดุยาแนวที่ไม่เหมาะสม หรือยาแนวไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุดรอยต่อดังกล่าว

1.5) รั่วจากปัญหารอยร้าวต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาต้นๆที่น้ำรั่วจากหลังคาหรือดาดฟ้าลงมา โดยรอยร้าวมีดังนี้ 

1.5.1 รอยร้าวที่เกิดจาการทรุดตัวของอาคาร

1.5.2 รอยร้าวจากการเท บ่ม วัสดุ ออกแบบ ไม่ได้มาตรฐาน

1.5.3 รอยร้าวมาจากการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ

1.5.4 รอยร้าวที่เกิดจากรากต้นไม้

1.5.5 รอยร้าวที่เกิดจากการไม่ติดตั้ง คานทับหลัง เสาเอ็น 

1.5.6 รอยร้าวจากการต่อของวัสดุก่อสร้าง 2 ชนิด เช่น คอนกรีต กับไม้

1.6) รั่วเนื่องมาจาก พื้นคอนกรีต เกิดการหลุดร่อน honeycomb 

1.7) รั่วจากรอยต่อต่างๆ เช่น cold joint, construction joint, expansion joint

2) ปัญหาน้ำรั่วที่ไม่ใช่มาจากเชิงโครงสร้าง

2.1) ปัญหาจากแรงงานหรือฝีมือแรงงานไม่ได้มาตรฐาน

2.1.1) ยกตัวอย่างเช่น ระดับลาดเอียงไม่สามารถทำให้ได้ระดับเอียงตามแบบก่อสร้าง น้ำจะขังบนผิวหน้าพื้นคอนกรีต เป็นปัญหาหารรั่วซึม

2.1.2) ระบบกันซึมเสียหาย อาจจะมาจาก วัสดุกันซ฿ม ไม่ได้คุณภาพ เสื่อมสภาพ หรือการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด

2.1.3) เกิดการดูดซึมของน้ำฝ่านผนังเนื่องจากแรงดันน้ำหรือแรงกันความชื้นในห้องน้ำมีสูงกว่าด้านห้องด้านนอก

2.2) งานก่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐาน

การปิด อุดรู ที่เกิดระหว่างก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือ ไม้แบบ ไม่มีคุณภาพ เป็นจุดอ่อนให้เกิดน้ำรั่ว

เช่นกัน รูที่เกิดจาการต่อ ระบบปรับอากาศ ไม่ได้มาตรฐาน

2.3) วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

อิฐมวลเบา มีค่าการดูดซึมน้ำสูง เมื่อใช้กับผนังที่เจอกับฝนหรือความชื้นย่อมเกิดการรั่วซึมได้ง่าย

ใช้อิฐก่อผนังกำแพงมาใช้ก่อปิดห้องนอน อิฐก่อกำแพง เป็นอิฐมีความพรุนสูง ดูดน้ำ 

ใช้การปูกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำซึงเป็นความคิดที่ผิด

ใช้การเทปูน topping ทับหน้าเพื่อการป้องกันน้ำซึ่งผิดวิธี

2.4) ไม่มีการออกแบบจุด detail ต่างๆ

จุดรอยต่อ จุดเชื่อมต่อ ของท่อ ไม่มีการออกแบบ flashing

วัสดุกันซึมใช้งานผิดประเภท เช่น เอาวัสดุกันซ฿มห้องน้ำมาใช้กลางแจ้ง

รับเหมาซ่อมดาดฟ้ารั่ว หลังคารั่ว ซ่อมน้ำรั่ว

(Waterproofing for Roof Deck)

งานทาสีกันซึมดาดฟ้า งานซ่อมน้ำรั่ว

สีกันซึมแบบทาสำหรับกันซึมดาดฟ้า มีความยืดหยุ่นสูง ทึบน้ำ ทนทาน และสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวหน้าได้ในตัว ใช้ได้ดีกับงานกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า ดาดฟ้ารั่ว หลังคารั่ว และงานกันซึมคอนกรีตผนังภายนอก สามารถสะท้อนความร้อนได้ มีหลายสีให้เลือก ได้แก่ ขาว, เทา และ เขียว วัสดุกันซึม

การเตรียมพื้นผิววัสดุกันซึม

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์และน้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือ เศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีต้องทำการล้างออกให้หมด พื้นผิวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแห้งสนิท และต้องทำการวัดความชื้นในคอนกรีต ต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ไม่สามารถทำการติดตั้งวัสดุกันซึมได้ต้องทำการรอให้แห้งสนิท

ตรวจสอบรอยร้าว รูพรุน โพรง บริเวณผิวหน้าคอนกรีต และทำการซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกันซึม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิว ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิดโฟลียูรีเทนได้ (Polyurethane Sealant)

วิธีการทารองพื้น

ทำการผสมวัสดุกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 1 กวนด้วยเครื่องกวนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที ใช้เป็นรองพื้นในกรณีพื้นผิวมีความพรุนมาก ทาโดยใช้ลูกกลิ้งในอัตราการใช้งานประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้งเนื้อผิวจริง

วิธีการติดตั้ง

ทำการกวนวัสดุปูนกันซึมให้เข้ากัน โดยใช้เครื่องผสมกวนสารประมาณ 1 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งวัสดุเพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทำการทาโดยใช้ลูกกลิ้งทาสี โดยทาเป็นแนวตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.3-0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ทำการทาชั้นที่สองและสาม ตามกระบวนการข้างต้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

 

การบ่มวัสดุปูนกันซึม

ทำการปิดกั้นบริเวณที่ทำการติดตั้งระบบปูนกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายในบริเวณ เป็นเวลา 7 วัน

สามารถใช้พลาสติกคลุมในกรณีฝนตก

 

การทำความสะอาดวัสดุปูนกันซึม

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำสะอาด

แปลงทาสีและลูกกลึ้ง ที่ติดวัสดุกันซึมดาดฟ้า

ปัญหาใหญ่ของงานสีกันซึม รอยร้าว และน้ำขัง หรือน้ำซึม

การบำรุงรักษาระบบสีกันซึมชนิดอะคริลิคพร้อมปูผ้าตาข่าย

ทั่วไประบบกันซึมอะคริลิคเมื่อทำการติดตั้งด้วยการทาอย่างน้อย 3 เที่ยว ให้รอการแห้งตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถเดินบนพื้นผิวหน้าได้และให้รออย่างน้อย 3 วัน ระบบกันซึมชนิดนี้จึงจะบ่มตัวได้ดี

 

การบำรุงรักษาทั่วไป

1.เมื่อมีฝนตกและเกิดน้ำขังเป็นแอ่งควรทำการรีดน้ำออกหลังจากฝนหยุดแล้วและควรรีดออกทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดน้ำขังนานเกิน 24 ชั่วโมง

2.รางระบายน้ำและรูระบายน้ำให้ทำความสะอาดคราบตะไคร่ เศษใบไม้ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้ท่อระบายน้ำ ระบายน้ำได้ดี ระบายน้ำฝนได้ดี ควรทำเป็นประจำทุกเดือน

3.ไม่ควรใช้ของแหลมคมหรืออุปกรณ์ที่มีความคมไปวางหรือรากซึ่งจะเป็นผลทำให้ผิวกันซึมมีการขาดและหลุดร่อน

4.หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงหรือวัตถุไวไฟบริเวณพื้นผิวที่ทำกันซึม

5.ควรทำความสะอาดบริเวณผิวหน้าด้วยไม้ม็อบ หรือ ไม้ถูพื้นทั่วไป สามารถใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นในการทำความสะอาดได้ ห้ามใช้เครื่องขัดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกรดสูง กรณีที่มีความเสียหายเนื่องจากการใช้งานสามารถใช้น้ำยากันซึมชนิดเดียวกันนี้ทาทับลงบนพื้นผิวที่มีความเสียหายเล็กน้อย กรณีที่พื้นผิวเสียหายมากให้แจ้งทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ

6.ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

7.ควรทำการตรวจสอบใหญ่หรือทาระบบกันซึมชนิดนี้เพิ่มเติมทุกๆ 3 ปี เพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

8.สามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์ 02-864-8658

งานเก็บรอยร้าวด้วยยาแนว หลังคารั่ว (crack repair by polyurethane sealant)

รอยร้าวหรือรอยแตกบนผิวคอนกรีตดาดฟ้า สามารถพบเห็นได้มากในประเทศไทย เนื่องจากมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงและมีฝนตกตลอดปี คอนกรีตมีการยืดหดตัวตลอดทั้งกลสงวันและกลางคืนเนื่องจากการแตกต่างของอุณหภูมิ อีกส่วนหนึ่งคือ พื้นผิวหน้าคอนกรีตโดยมากจะปล่อยเปลือยเป็นผลให้ การแตกร้าวเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เมื่อเกิดรอยร้าว น้ำฝนจะแทรกซึมผ่านรอยร้าวเป็นผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ำผ่านรอยร้าวนี้ หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว เกิดจากสาเหตุนี้เป็นส่วนใหญ่ 

การซ่อมแซมรอยร้าว หรือน้ำรั่วนี้สามารถแก้ไขเป็นหลักได้ 2 แบบ ดังนี้

1) ใช้เทปกันซึมปิดที่ผิว ถ้ารอยร้าวไม่กว้างมาก

2) ใช้ยาแนวชนิด PU ยิงบริเวณรอยแตกร้าว รอให้แห้ง จะมีความยืดหยุ่นสูง 600%

สนใจแก้ไขงานรั่วซึม โทร 0868139621 คุณแบงค์

Line ID: rockmax99

ตัวอย่างงานทำสีกันซึมดาดฟ้า

รีวิวสีกันซึมดาดฟ้า

why choose us

PROFESSIONAL SERVICES

เรามีทีมงานคุณภาพทั้งก่อนเริ่มงาน ขณะทำงานและหลังเสร็จงาน เราจะส่งมอบประาบการณืที่มีคุณค่าเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาของท่าน

HIGH QUALITY WORKS

ผลิตภัณท์ที่ใช้ตลอดจนงานบริการ เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอน เพราะงานกันซึม ไม่ใช่เฉพาะสินค้าต้องมีคุณภาพสูงสุดแต่การติดตั้งต้องเป็นเลิศ

WARRANTY & GUARANTEE

ทุกโครงการเรามีการรับประกันงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า แม้เป็นงานเล็ก เรามีรับประกันให้ เพื่อตอบสนองความเป็นเลิศด้านผลงาน

EXPERT ADVICE

เรามีวิศวกร เทคนิเชี่ยน และทีมงานสนับสนุนเพื่อแนะนำสินค้าและบริการด้านกันซึมเพื่อตรงตามพื้นที่ที่ใช้งานและเพิ่มความมั่นใจให้ท่านลูกค้า

ตัวอย่างโครงการ

สนใจ ซ่อมปรับปรุง กันซึมดาดฟ้า

 086-813-9621

Line id: rockmax99

IMG_1536.jpg
bridge-bearings-500x500.jpg
ยางบวมน้ำ
เทปกันซึม
กระดาษชานอ้อย
IMG_2675.jpg
M76.jpg
v1.jpg

ยางรองคอสะพาน

ซ่อมน้ำรั่ว

ยางบวมน้ำ

เทปกันซึม

กระดาษชานอ้อย

กันซึมดาดฟ้า

โฟมกระป๋อง

ซ่อมรอยร้าว

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap