[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

การซ่อมน้ำรั่วซึม

น้ำรั่ว น้ำซึม คราบน้ำบริเวณชั้นใต้ดินหรือแทงค์น้ำ

น้ำรั่วซึม ที่เกิดจากแรงดันน้ำด้านนอก เช่น โครงสร้างแทงค์น้ำ กำแพงกันดิน พื้นอาคารจอดรถใต้ดิน ที่สัมผัสกับดิน โดยมากจะมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึม โครงสร้างเหล่านี้ จะสัมผัสกับดินและน้ำตลอดเวลา และเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่ดูดซึมน้ำ จึงทำให้การดูดซึมน้ำเกิดขึ้นไดยง่าย จากน้ำภายนอกเข้ามาภายในอาคาร เป็นปัญหาต่อการใช้งานและก่อสร้าง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำรั่วมีดังนี้

1 การออกแบบไม่ได้มาตรฐานเป็นผลให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย

2 การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

3 ไม่มีวัสดุกันซึม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน

4 วัสดุเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

5 ปัจจัยภายนอก เช่น อาคารเกิดการทรุดตัวมาก

วิธีการซ่อมน้ำรั่วซึมก้วยการยิงโฟม (PU foam injection)

ซ่อมน้ำรั่ว

เจาะรูและติดตั้ง หัว packer ให้มีความแน่นหนาไม่หลุด การเจาะควรลึกอย่างน้อย ครึ่งหนึ่งของความหนาโครงสร้างคอนกรีต และเจาะเอียงเพื่อให้ง่ายต่อการยิงน้ำยา

ผสมน้ำยา ให้เคล้ากันดีและใส่ลงบนกระบวย อัดน้ำยาด้วยเครื่องยิงโฟม 

อัดน้ำยาตามรูเจาะจนครบ สังเกตุน้ำยาโฟมจะกระจายจนน้ำที่รั่วแห้ง ทำการตรวจสอบน้ำรั่ว และยิงซ้ำถ้าพบน้ำรั่ว

โฟมเซ็ตตัว และตกแต่งผิวให้สวยงามด้วย มอร์ต้อาร์หรือยาแนว

VDO ซ่อมน้ำรั่วซึมก้วยการยิงโฟม (PU foam injection)

VDO ซ่อมน้ำรั่วซึมก้วยการยิงโฟม (PU foam injection) Wall & Floor

วิธีการซ่อมน้ำรั่ว แบบ overhead

การซ่อมน้ำรั่ว โดยการยิงโฟมในแนวเหนือหัวหรือเรียกว่า overhead repair เป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากต้องเป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณเท่านั้น ทางเรามีทีมงานด้านนี้โดยเเฉพาะ สามารถเรียกใช้บริการยิงโฟมไดเตลอดเวลา ไม่ว่าท้องพื้น ท้องคาน ผนัง กำแพง ได้หมดทุกโครงสร้างคอนกรีต

วิธีการซ่อมน้ำรั่ว แบบ horizontal

การซ่อมน้ำรั่ว โดยการยิงโฟมในแนวราบหรือแนวดิ่ง จำเป็นที่ต้องมีระยะห่างของ หัว packer ที่ถี่น้อยกว่าแบบเหนือหัว การยิงโฟมแบบนี้ เป็นงานยิงโฟมทั่วไปที่พบได้ตามการซ่อมแซมน้ำรั่ว การรับเหมายิงโฟมแบบนี้ต้อเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

download การซ่อมน้ำรั่ว น้ำซึม กันซึม ชั้นใต้ดิน (leak repair product)

ตัวอย่างโครงการ