ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

ชนิดและประเภทของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต

สามารถแบ่งประภทรอยร้าวในคอนกรีตได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ รอยร้าวคอนกรีตโครงสร้าง (Structural Crack) และรอยร้าวที่ไม่เกี่ยวกัย โครงสร้าง (Non-Structural Crack) มีรายละเอียดดังนี้

1) รอยร้าวโครงสร้าง (Structural Crack) มีสาเหตุหลักมาจาก การออกแบบที่ผิดพลาด การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน การบบรทุกน้ำหนักเกินอัตรากำหนด

2) รอยร้าวไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง (Non-structural Crack) มีสาเหตุส่วนมากมาจากการยืดหดตัวของวัสดุก่อสร้างและเกิดรอยร้าวขนาดเล็กที่ผิวคอนกรีตหรือมอร์ต้าร์ เป็นรอยร้าวที่บางครั้งเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  มิได้เป็นอันตรายเท่ากับรอยร้าวโครงสร้าง เพียงแต่จะทำให้เกิดความไม่สวยงามของพื้นผิว 

ชนิดและประเภทของ Defect ในคอนกรีต

รอยร้าว โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

1) Macro Defect - มีาเหตุมาจากการออกแบบทีผิดพลาด หรือการก่อสร้างที่ผิดพลาดเป็นผลให้ชิ้นส่วนโครงสร้างไม่สามารถรับกำลังได้ตามออกแบบ ต้องทำการซ่อมแซมโดยด่วน รอยร้าวจะมีลักษณะลึกหรือทะลุชิ้นส่วนคอนกรีต 

2) Micro Defect - บางครั้งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สาเหตุโดยมากมาจากการใช้คอนกรีตเกรดต่ำ หรือมีส่วนผสมของน้ำมากเกิน รอยร้าวมีขนาดไม่ลึกและไม่ทะลุ

รอยร้าว ที่เกิดบนผิวคอนกรีต เช่น เสา ผนังกันดิน หรือ คาน เป็นรอยร้าวที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายความว่า เมื่อมีรอยร้าวเกิดขึ้น ชิ้นส่วนคอนกรีต หรือโครงสร้างคอนกรีต จะมีประสิทธิภาพในการรับแรงลดลง และไม่สามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งมีผลกับโครงสร้างคอนกรีตทั้งระบบ 

 

รอยร้าวมีสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย ยกตัวอย่าง เช่น การรับน้ำหนักที่มากเกินออกแบบ การออกแบบผิดพลาด การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน การก่อสร้างที่ลดเสปคของวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ 

ทั้งนี้ การซ่อมแซมรอยร้าวต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนทำการซ่อมแซมรอยร้าว

การเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวในคอนกรีต

การเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวที่เหมาะสมจะต้องมาจากการประเมินและวิเคราะห์รอยร้าวที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบวิเคราะห์รอยร้าวนั้นได้จึงจะสามารถหาวิธีซ่อมแซมรอยร้าวที่เหมาะสมที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ารอยร้าวเกิดจากการหดตัวของคอนกรีตสด รอยร้าวจะหยุดในช่วงเวลาหนึ่งหรือกรณีการทรุดตัวของฐานลากคอนกรีต รอยร้าวที่เกิดขึ้นจะไม่หยุดขยายตัวจนกว่าการซ่อมแซมฐานลากจะเสร็จสิ้น

วิธีการซ่อมแซมรอยร้าว

 

วิธีการซ่อมรอยรั่วด้วยอีพ็อกซี่

วิธีการซ่อมรอยร้าวประเภทนี้ใช้กับรอยร้าวที่ความกว้างมากกว่า 0.10 มิลลิเมตร หลักการคราวๆในการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่มีดังนี้ เจาะรูและติดตั้งแพ็คเกอร์ปิดรอยร้าวที่ผิวหน้าและอัดน้ำยาอีพ็อกซี่ตามรูแพ็คเกอร์ วิธีซ่อมแซมรอยร้าวอีพ็อกซี่ประสบความสำเร็จหลากหลายโครงการ เช่น อาคารสูง เขื่อน และโครงการสร้างคอนกรีตอื่นๆ อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเกิดรอยร้าวใหม่ ข้างรอยร้าวเดิมอันเนื่องมาจากสาเหตุ ต้นต่อปัญหายังไม่ถูกแก้ไขข้อจำกัดการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยวิธีนี้ คือรอยร้าวต้องแห้งไม่มีความชื้นหรือน้ำการซ่อมรอยร้าวที่มีความชื้นหรือน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช่วัสดุชนิดอื่น เช่น โพลียูรีเทรน การซ่อมแซมรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่ต้องทำการซ่อมแซมด้วยช่างที่มีประสบการณ์ทางเทคนิค

ขั้นตอนการซ่อมแซมรอยร้าว

1.ทำความสะอาดรอยร้าว

ขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดรอยร้าวบนผิวหน้าคอนกรีต เช่น น้ำมัน คราบสกปรก ฝุ่น คราบปูน โดยใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องดูดฝุ่น คอน ซิว และล้างด้วยน้ำสะอาด

2. ปิดผิวหน้ารอยร้าว

หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรอให้ผิวคอนกรีตแห้งสนิททำการปิดผิวด้วยวัสดุชนิดอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ผสมปิดผิว

3.ติดตั้งแพ็คเกอร์

เจาะรูตามรอยร้าวโดยมีความลึกประมาณ 13-15 มิลลิเมตร รูเจาะควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร ติดตั้งแพ็คเกอร์ให้แน่นหนาพร้อมกับซิวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมรอบแพ็กเกอร์

4.ผสมน้ำยาอีพ็อกซี่สำหรับฉีด

กวนน้ำยาอีพ็อกซี่ให้เคร่ากันดี โดยใช้เครื่องผสมเป็นเวลา 1-3 นาที ให้สังเกตวัสดุจะเคร่ากันดี

5.การฉีดด้วยอีพ็อกซี่ด้วยปั้มแรงดันสูง

เครื่องฉีดด้วยอีพ็อกซี่ต้องมีปั้มแรงดันสูงเพื่อใช้อัดน้ำยาการเลือกระดับแรงดัน ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับรอยร้าวในแนวดิ่งให้ทำการอัดฉีดจากล่างขึ้นบนสำหรับรอยร้าวในแนวราบให้ฉีดจากจุดนึงไปอีกจุดนึง

6.การเก็บงานและทำความสะอาด

เมื่อน้ำยาอีพ็อกซี่เช็ดตัวและแห้งตัวดีแล้วโดยทั่วไปประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำการนำหัวแพ็กเกอร์ออกและเจียวัสดุปิดผิวออกด้วยลูกหมู

หลักการ ซ่อมรอยร้าว โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดความกว้าง ความลึกของรอยร้าว ตรวจสอบว่ารอยร้าว ทะลุหรือไม่ทะลุคอนกรีต 

วัดความยาวของรอยร้าว และรูปแบบการร้าว

นำข้อมูลไปให้วิศวกร ตรวจสอบและแนะแนวทางแก้ไข 

ตรวจสอบรอยร้าวให้ละเอียดและ ทำการมาร์ครอยร้าวที่จะทำการซ่อมแซม

รอยร้าวที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีต สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการใช้ยาแนว หรือกาวโป๊ว

ข้อมูล อีพ๊อกซี่ ซ่อมรอยร้าว Epoxy Injection Data

Rockmax EI คือ วัสดุซ่อมแซมประสานรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตชนิดอีพ๊อกซี่ประกอบด้วยสองส่วนผสม มีความหนืดต่ำทำให้สามารถไหลตัวได้ดีในรอยร้าวขนาดเล็ก ให้ค่ารับกำลังสูง ใช้งานได้ทั้งแบบแรงดันต่ำและแรงดันสูง

 

ลักษณะการใช้งาน

  • ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต

  • ใช้เป็นวัสดุประสาน รอยร้าวคอนกรีตที่แยกตัวออกจากกัน

  • ใช้เติมเต็มรูโพรงในคอนกรีตที่เกิดรอยร้าว

  • ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตต่างๆ รอยร้าวต่างๆ

 

คุณสมบัติ

  • ยึดเกาะดีเยี่ยม กับรอยร้าว

  • รับกำลังได้สูง

  • ไม่หดตัว (non shrinkage)

  • สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่บ้างเล็กน้อย

วิธีการ ซ่อมรอยร้าว บนพื้นโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการ ซ่อมรอยร้าวคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

vdo การซ่อมรอยร้าวถนนคอนกรีต

download ซ่อมรอยร้าวด้วยอีพ๊อกซี่ (epoxy injection)

ตัวอย่างโครงการซ่อมรอยร้าว

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap