ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

ชนิดและประเภทของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต

สามารถแบ่งประภทรอยร้าวในคอนกรีตได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ รอยร้าวคอนกรีตโครงสร้าง (Structural Crack) และรอยร้าวที่ไม่เกี่ยวกัย โครงสร้าง (Non-Structural Crack) มีรายละเอียดดังนี้

1) รอยร้าวโครงสร้าง (Structural Crack) มีสาเหตุหลักมาจาก การออกแบบที่ผิดพลาด การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน การบบรทุกน้ำหนักเกินอัตรากำหนด

2) รอยร้าวไม่เกี่ยวกับโครงสร้าง (Non-structural Crack) มีสาเหตุส่วนมากมาจากการยืดหดตัวของวัสดุก่อสร้างและเกิดรอยร้าวขนาดเล็กที่ผิวคอนกรีตหรือมอร์ต้าร์ เป็นรอยร้าวที่บางครั้งเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  มิได้เป็นอันตรายเท่ากับรอยร้าวโครงสร้าง เพียงแต่จะทำให้เกิดความไม่สวยงามของพื้นผิว 

ชนิดและประเภทของ Defect ในคอนกรีต

รอยร้าว โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

1) Macro Defect - มีาเหตุมาจากการออกแบบทีผิดพลาด หรือการก่อสร้างที่ผิดพลาดเป็นผลให้ชิ้นส่วนโครงสร้างไม่สามารถรับกำลังได้ตามออกแบบ ต้องทำการซ่อมแซมโดยด่วน รอยร้าวจะมีลักษณะลึกหรือทะลุชิ้นส่วนคอนกรีต 

2) Micro Defect - บางครั้งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สาเหตุโดยมากมาจากการใช้คอนกรีตเกรดต่ำ หรือมีส่วนผสมของน้ำมากเกิน รอยร้าวมีขนาดไม่ลึกและไม่ทะลุ

ConcreteDiag220DFs.jpg

รอยร้าว ที่เกิดบนผิวคอนกรีต เช่น เสา ผนังกันดิน หรือ คาน เป็นรอยร้าวที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายความว่า เมื่อมีรอยร้าวเกิดขึ้น ชิ้นส่วนคอนกรีต หรือโครงสร้างคอนกรีต จะมีประสิทธิภาพในการรับแรงลดลง และไม่สามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งมีผลกับโครงสร้างคอนกรีตทั้งระบบ 

 

รอยร้าวมีสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย ยกตัวอย่าง เช่น การรับน้ำหนักที่มากเกินออกแบบ การออกแบบผิดพลาด การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน การก่อสร้างที่ลดเสปคของวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ 

ทั้งนี้ การซ่อมแซมรอยร้าวต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างก่อนทำการซ่อมแซมรอยร้าว

การเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวในคอนกรีต

การเลือกวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวที่เหมาะสมจะต้องมาจากการประเมินและวิเคราะห์รอยร้าวที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบวิเคราะห์รอยร้าวนั้นได้จึงจะสามารถหาวิธีซ่อมแซมรอยร้าวที่เหมาะสมที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ารอยร้าวเกิดจากการหดตัวของคอนกรีตสด รอยร้าวจะหยุดในช่วงเวลาหนึ่งหรือกรณีการทรุดตัวของฐานลากคอนกรีต รอยร้าวที่เกิดขึ้นจะไม่หยุดขยายตัวจนกว่าการซ่อมแซมฐานลากจะเสร็จสิ้น

วิธีการซ่อมแซมรอยร้าว

 

วิธีการซ่อมรอยรั่วด้วยอีพ็อกซี่

วิธีการซ่อมรอยร้าวประเภทนี้ใช้กับรอยร้าวที่ความกว้างมากกว่า 0.10 มิลลิเมตร หลักการคราวๆในการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่มีดังนี้ เจาะรูและติดตั้งแพ็คเกอร์ปิดรอยร้าวที่ผิวหน้าและอัดน้ำยาอีพ็อกซี่ตามรูแพ็คเกอร์ วิธีซ่อมแซมรอยร้าวอีพ็อกซี่ประสบความสำเร็จหลากหลายโครงการ เช่น อาคารสูง เขื่อน และโครงการสร้างคอนกรีตอื่นๆ อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเกิดรอยร้าวใหม่ ข้างรอยร้าวเดิมอันเนื่องมาจากสาเหตุ ต้นต่อปัญหายังไม่ถูกแก้ไขข้อจำกัดการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยวิธีนี้ คือรอยร้าวต้องแห้งไม่มีความชื้นหรือน้ำการซ่อมรอยร้าวที่มีความชื้นหรือน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช่วัสดุชนิดอื่น เช่น โพลียูรีเทรน การซ่อมแซมรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่ต้องทำการซ่อมแซมด้วยช่างที่มีประสบการณ์ทางเทคนิค

ขั้นตอนการซ่อมแซมรอยร้าว

1.ทำความสะอาดรอยร้าว

ขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดรอยร้าวบนผิวหน้าคอนกรีต เช่น น้ำมัน คราบสกปรก ฝุ่น คราบปูน โดยใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องดูดฝุ่น คอน ซิว และล้างด้วยน้ำสะอาด

2. ปิดผิวหน้ารอยร้าว

หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรอให้ผิวคอนกรีตแห้งสนิททำการปิดผิวด้วยวัสดุชนิดอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ผสมปิดผิว

3.ติดตั้งแพ็คเกอร์

เจาะรูตามรอยร้าวโดยมีความลึกประมาณ 13-15 มิลลิเมตร รูเจาะควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร ติดตั้งแพ็คเกอร์ให้แน่นหนาพร้อมกับซิวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมรอบแพ็กเกอร์

4.ผสมน้ำยาอีพ็อกซี่สำหรับฉีด

กวนน้ำยาอีพ็อกซี่ให้เคร่ากันดี โดยใช้เครื่องผสมเป็นเวลา 1-3 นาที ให้สังเกตวัสดุจะเคร่ากันดี

5.การฉีดด้วยอีพ็อกซี่ด้วยปั้มแรงดันสูง

เครื่องฉีดด้วยอีพ็อกซี่ต้องมีปั้มแรงดันสูงเพื่อใช้อัดน้ำยาการเลือกระดับแรงดัน ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับรอยร้าวในแนวดิ่งให้ทำการอัดฉีดจากล่างขึ้นบนสำหรับรอยร้าวในแนวราบให้ฉีดจากจุดนึงไปอีกจุดนึง

6.การเก็บงานและทำความสะอาด

เมื่อน้ำยาอีพ็อกซี่เช็ดตัวและแห้งตัวดีแล้วโดยทั่วไปประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำการนำหัวแพ็กเกอร์ออกและเจียวัสดุปิดผิวออกด้วยลูกหมู

หลักการ ซ่อมรอยร้าว โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

EI (1).jpg
EI (2).jpg

วัดความกว้าง ความลึกของรอยร้าว ตรวจสอบว่ารอยร้าว ทะลุหรือไม่ทะลุคอนกรีต 

วัดความยาวของรอยร้าว และรูปแบบการร้าว

นำข้อมูลไปให้วิศวกร ตรวจสอบและแนะแนวทางแก้ไข 

ตรวจสอบรอยร้าวให้ละเอียดและ ทำการมาร์ครอยร้าวที่จะทำการซ่อมแซม

EI (4).jpg
EI (3).jpg

รอยร้าวที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีต สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการใช้ยาแนว หรือกาวโป๊ว

ข้อมูล อีพ๊อกซี่ ซ่อมรอยร้าว Epoxy Injection Data

Rockmax EI คือ วัสดุซ่อมแซมประสานรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตชนิดอีพ๊อกซี่ประกอบด้วยสองส่วนผสม มีความหนืดต่ำทำให้สามารถไหลตัวได้ดีในรอยร้าวขนาดเล็ก ให้ค่ารับกำลังสูง ใช้งานได้ทั้งแบบแรงดันต่ำและแรงดันสูง

 

ลักษณะการใช้งาน

  • ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีต

  • ใช้เป็นวัสดุประสาน รอยร้าวคอนกรีตที่แยกตัวออกจากกัน

  • ใช้เติมเต็มรูโพรงในคอนกรีตที่เกิดรอยร้าว

  • ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตต่างๆ รอยร้าวต่างๆ

 

คุณสมบัติ

  • ยึดเกาะดีเยี่ยม กับรอยร้าว

  • รับกำลังได้สูง

  • ไม่หดตัว (non shrinkage)

  • สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่บ้างเล็กน้อย

วิธีการ ซ่อมรอยร้าว บนพื้นโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

EI (9).jpg
EI (8).jpg
EI (6).jpg
EI (5).jpg

วิธีการ ซ่อมรอยร้าวคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

epoxy injection1.jpg
epoxy injection2.jpg
epoxy injection3.jpg

vdo การซ่อมรอยร้าวถนนคอนกรีต

download ซ่อมรอยร้าวด้วยอีพ๊อกซี่ (epoxy injection)

pdf_pixabay_1493877090501_edited.jpg

ตัวอย่างโครงการซ่อมรอยร้าว