top of page

ซ่อมแซมรูโพรงในคอนกรีต

สาเหตุการเกิดรูโพรงหรือรอยแตกในโครงสร้างคอนกรีต

xidentifying-and-treating-corrosion-in-r
คอนกรีตแตก.jpg
คอนกรีตแตกร่อน

1 การเกิดการกัดกร่อน (Corrosion) เกิดบนผิวเหล็กเสริมคอนกรีต

เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนบนผิวเหล็กเสริมคอนกรีต ปฏิกริรยานี้เกิดในสัดส่วนผสมของคอนกรีต น้ำ และอากาศ แทรกซึมลงไปในคินกรีต เจอเหล็ก เป็นผลให้เกิดการกัดกร่อน จนเป็นสนิม การเกิดสนิมนี้เองเป็นผลให้มีแรงดันที่ผิวเหล็กดันคอนกรีตแตกและหลุดร่อนตามมา

2. คลอไรด์ที่แทรกซึมเข้ามา (Cholride)

ึคลอไรด์โดยมากจะเข้ามาทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมได้ 2 ทางคือ 1. น้ำทะเล 2. เหลือที่ผสมในน้ำแข็งที่ละลาย การซึมผ่านของคลอไรด์เข้ามาในรเนื้อคอนกรีตโดยมากมาจากน้ำและไอน้ำ เมื่อน้ำนำพาคลอไรด์มาเจอเหล็ก เหล็กจึงเกิดการกัดกร่อน เกิดแรงเบ่งที่ผิว เป็นผลให้คอนกรีตแตก ร่อน กะเทาะ

3. การเกิดรอยร้าวที่ผิวคอนกรีตบวกกับคลอไรด์

รอยร้าว เกิดจากหลายสาเหตุ เป็นตัวเบิกทางให้น้ำ ไอน้ำ นำพาคลอไรด์เข้ามากัดกร่อนเหล็กได้ง่ายมากขึ้น เจอรอยร้าวเล็กๆ จึงจำเป็นต้องซ่อมแซม เพราะถ้าปล่อยไว้ ผิวคอนกรีตอาจแตกได้

4. คลอไรด์ในส่วนผสมคอนกรีต

หลายๆ กรณี การเลือกวัสดุมาผลิตคอนกรีตนั้น มีส่วนผสมของคลอไรด์อยู่มาก จนเกิดเป็นคลอไรด์ ในคอนกรีตด้วยตัวมันเอง เช่น ในทราย ในหิน หรือน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อคอนกรีตเซ็ตตัว คลอไร์เริ่มทำปฏิกริรยาจนคอนกรีต แตก เสียหาย

5. คาร์บอเนชั่น

ปฏิกิริยานี้อาจจะเกิดน้อยและใช้เวลานาน แต่ก็อาจตเกิดได้ในโรงงานที่มี คาร์บอนไดออกไซด์สูงๆ เมื่อรวมกับน้ำและตวามชื้น เป็นกรดซึมผ่านเข้าชั้นคอนกรีต กักดร่อนเหล็ก เป็นผลให้คอนกรีต แตก เกิดรูโพรง

หลักการในการซ่อมแซมคอนกรีตเกิดรูโรงมีหลายรูปแบบ ดังนี้

ขั้นตอนการซ่อมแซมคอนกรีต

1. การตรวจสอบหาตำปหน่งที่คอนกรีตเกิดการเสื่อมสภาพหรือรูโพรง บางครั้งการตรวจสอบด้วยค้อนสามารถทำได้ การใช้ค้ำยันเพิ่มเติมเพื่อรับคอนกรีตที่ยังดีอยู่

2. การรื้อคอนกรีตที่เสียหายออก ตามแต่สภาพหน้างาน จนเจอผิวหน้าของเหล็กเสริม และตรวจสอบสภาพเหล็กเสริมคอนกรีตว่าอยู่ในสภาพไหน ควรทำการซ่อมแซม ตัดต่อ หรือเปลี่ยน

 

3. ตัดแต่งผิวขอบของคอนกรีตให้มีความลึกและมิติที่เกิดการรับกำลังที่ดี ต่อวัสดุซ่อมแซมใหม่

 

4. ล้างทำความสะอาดผิวคอนกรีตให้เรียบร้อย ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือจะเป็น pressure air machine ได้ 

หลักการปรับแต่งขอบผิวให้มีความทนทานใหารซ่อมแซมคอนกรีต

1.jpg

การเสื่อมสภาพหรือเกิดรูโพรงในคอนกรีตโดยปกติจะไม่เป็นรูปร่างที่สวยงามชัดเจนเป็นรูปแบบ การตัดแต่งควรทำเพิ่มง่ายต่อการซ่อมแซมผิวคอนกรีต การตัดแต่งเพิ่มลด มุม รอยต่อ รอยตัดที่ยากต่อการซ่อมแซม และ การตัดแต่งผิวนี้ยังช่วยลดการเกิดการแตกร้าวและหลุดร่อนของวัสดุซ่อมแซมที่ขอบ การตกแต่งขอบโดยมากก็ใช้เลื่อยตัดแต่งคอนกรีตในการตัด

ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีต

วิธีการซ่อมแซมผิวหน้าด้วยวิธีการต่างๆ

ซ่อมแซมผิวคอนกรีตรับเหมา
ซ่อมแซมผิวคอนกรีต
ซ่อมแซมผิวคอนกรีตราคา
การค้ำยัน

วิธีการตั้งแบบและเทวัสดุซ่อมแซม

เป็นวิธีการดั้งเดิมและใช้กันมายาวนานสำหรับการตั้งแบบแล้วเทวัสดุซ่อมแซมคอนกรีตลงไปในแบบที่เตรียมไว้ วัสดุที่ใชซ่อมแซมนี้มีหลักการง่ายๆคือ ต้องไหลตัวได้ดี (flowability) และ ไม่มีการหดตัวเมื่อแห้ง (low shrinkage) การจี้คอนกรีตหรือการไล่อากาศต้องทำควบคู่ไปด้วย เพราะแธนั้นวิธีนี้ต้องระวังการเกิดโพรงหรือฟองอากาศในเนื้อวัสดุซ่อมแซม แบบและค้ำยันต้องมั่นคงและแข็งแรง

วิธีการตั้งแบบและใช้ปั๊ม

ใช้ใานานกว่า 30 ปี โดยมากใช้กับใต้ท้องพื้นและการซ่อมแซมแนวดิ่ง กรซ่อมแซมคอนกรีตวิธีนี้ มี 2 ส่วนคือ การติดตั้งแบบค้ำยัน และ การปั๊มวัสดุซ่อมแซม การเลือกใช้ปั๊มและวัสดุควรเป็นไปตามข้อจัชำกัดของ pump เช่น ขนาด aggregate หรือ ความข้นเหลวของวัสดุซ่อมแซม การติดตั้งก็ทำจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุด โดยการติดตั้งนี้ การเลืิกวัสดุซ่อมแซมมีความสำคัญมาก เพราะ การไหลตัว การเยิ้มหรือการแยกตัวของวัดุจะมีผลกับการซ่อมแซมทั้งสิ้น

วิธีการซ่อมแบบ Dry mix shotcrete

เป็นการซ่อมแซมผิวด้วยเทคนิคชั้นสูง โดยหลักการคือผสมวัสดุแห้งไว้ด้านนอกท่อและมาผสมกันที่หัวฉีด การซ่อมแซมวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงต้องการการควบคุมคุณภาพตลอดจนการวัดผลที่ดี วัสดุต้องเป็นวัสดุที่มีการยึดเกาะสูงและเซ็ตตัวเร็วมาด เพื่อเกาะกับพื้นผิวที่เตรียมไว้

dry mix shotcrete

การค้ำยันเพื่อทำการซ่อมแซมคอนกรีต

การออกแบบการค้ำยันโครงสร้างเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการซ่อมแซม เพราะการค้ำยันต้องออกแบบให้ถูกต้องและตรงตรมหลักวิศวกรรม ความผิดผลาดในการออกแบบอาจจะมีผลต่อโครงสร้างเดิมและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับวัสดุที่จะซ่อมแซมผิวคอนกรีตได้ ทั้งนี้การออกแบบโครงสร้างที่รองรับต้องได้มาตรฐานทั้งออกแบบและติดตั้ง

การลอกปูนและสิ่งสกปรก

why choose us

images.png

PROFESSIONAL SERVICES

เรามีทีมงานคุณภาพทั้งก่อนเริ่มงาน ขณะทำงานและหลังเสร็จงาน เราจะส่งมอบประาบการณืที่มีคุณค่าเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาของท่าน

images.png

HIGH QUALITY WORKS

ผลิตภัณท์ที่ใช้ตลอดจนงานบริการ เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอน เพราะงานกันซึม ไม่ใช่เฉพาะสินค้าต้องมีคุณภาพสูงสุดแต่การติดตั้งต้องเป็นเลิศ

images.png

WARRANTY & GUARANTEE

ทุกโครงการเรามีการรับประกันงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า แม้เป็นงานเล็ก เรามีรับประกันให้ เพื่อตอบสนองความเป็นเลิศด้านผลงาน

images.png

EXPERT ADVICE

เรามีวิศวกร เทคนิเชี่ยน และทีมงานสนับสนุนเพื่อแนะนำสินค้าและบริการด้านกันซึมเพื่อตรงตามพื้นที่ที่ใช้งานและเพิ่มความมั่นใจให้ท่านลูกค้า

สนใจ ซ่อมปรับปรุง ผิวคอนกรีต
 089-545-6452
Line ID: rockmax99

IMG_1536.jpg
bridge-bearings-500x500.jpg
ยางบวมน้ำ
เทปกันซึม
กระดาษชานอ้อย
IMG_2675.jpg
M76.jpg
v1.jpg

ยางรองคอสะพาน

ซ่อมน้ำรั่ว

ยางบวมน้ำ

เทปกันซึม

กระดาษชานอ้อย

กันซึมดาดฟ้า

โฟมกระป๋อง

ซ่อมรอยร้าว

bottom of page