top of page

กันซึมดาดฟ้ากับหลังคาเมทัลชีท

Metalsheet and waterproofing

พ่นสีหลังคาลดความร้อนและกันซึมดาดฟ้า.jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (1).jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (3).jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (2).jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (4).jpg

  ระบบกับซึมดาดฟ้าที่ใช้กับหลังคาเมทัลชีท มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับภูมิอากาศในประเทศไทย โดยสภาพอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุกใน 4 เดือน ส่งผลให้หลังคาเมทัลชีทเกิดการผุกร่อนได้ง่าย และจะทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคาร นอกจากนั้นการเกิดลมพัดแรง เนื่องจากพายุฝน ก็เป็นผลให้รอยต่อเมทัลชีท เกิดการอ้า น้ำจึงสามารถรั่วไหลเข้าตามรอยต่อเมทัลชีทได้เช่นกัน

 

การแก้ไขน้ำรั่วซึมหลังคาเมทัลชีทนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับซ่อมหลังคารั่วของเรา แนะนำให้ใช้สีกันซึมชนิดสะท้านความร้อน ทาลงบนหลังคาเมทัลชีทให้ทั่วบริเวณ เพื่อให้เป็นตัวป้องกันน้ำรั่วซึม สำหรับหลังคาเมทัลชีทที่ผุกร่อนแล้ว จำเป็นต้องซ่อมรอยผุกร่อน ให้กลับมามีสภาพดีก่อนติดตั้งระบบกันซึมหลังคาต่อไป

 

การติดตั้งกันซึมดาดฟ้า นิยมทาสีสะท้านความร้อนเซรามิคโค้ชติ้ง ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาและทำหน้าที่ป้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างดี โดยนิยมทาประมาณ 3 เที่ยว พร้อมติดตั้งเทปกันซึม บางครั้งสามารถใช้เทปตาข่ายช่วยเสริมแรงกันซึมได้

 

ส่วนการบำรุงรักษากันซึมดาดฟ้าให้ทำทุก ๆ 3-5 ปี โดยเริ่มจากการตรวจสอบรอยรั่ว รอยซึม นำรั่ว  ตามพื้นผัวกันซึมดาดฟ้า และทำการแก้ไขเป็นจุด ๆ โดยใช้น้ำยากันซึม  (ชนิดโพลียูนิเทน)  และยาแนว (โพลียูนิเทน)

การเก็บรายะละเอียดงานกันซึมบนหลังคาเมทัลชีท

bottom of page