กันซึมดาดฟ้ากับหลังคาเมทัลชีท

Metalsheet and waterproofing

พ่นสีหลังคาลดความร้อนและกันซึมดาดฟ้า.jpg

   กันซึมดาดฟ้ากับหลังคาเมทัลชีท

  ระบบกับซึมดาดฟ้าที่ใช้กับหลังคาเมทัลชีทมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับภูมิอากาศในประเทศไทยโดยสภาพอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุบใน 4 เดือน มีผลให้หลังคาเมทัลชีทเกิดการผุกร่อน เป็นผลให้น้ำรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคาร การเกิดลมเนื่องจากฝนก็เป็นผลให้รอยต่อเมทัลชีทเกิดการอ้า ซึ่งมีผลให้น้ำรั่วเข้ารอยต่อเมทัลชีท การแก้ไขน้ำรั่วซึมหลังคาเมทัลชีทเราแนะนำให้ใช้สีกันซึมชนิดสะท้านความร้อน ทาลงบนหลังคาเมทัลชีทให้ทั่วบริเวณเผื่อให้เป็นกันซึมดาดฟ้า สำหรับหลังคาเมทัลชีทที่ผุกร่อนแล้วจำเป็นต้องซ่อมรอยผุกร่อนให้กลับมาสภาพดังเดิมก่อนติดตั้งกันซึมดาดฟ้า การติดตั้งกันซึมดาดฟ้านิยมทาสีสะท้านความร้อนเซรามิคโค้ชติ้ง ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิใต้หลังคาและทำหน้าที่ป้องกันน้ำรั่วซึมโดยนิยมทาประมาณ 3 เที่ยว พร้อมติดตั้งเทปกันซึมบางครั้งสามารถใช้เทปตาข่ายเพื่อเสริมแรงกันซึมดาดฟ้า การบำรุงรักษากันซึมดาดฟ้าให้กระทำทุกๆ 3-5 ปี โดยทำการตรวจสอบรอยรั่ว รอยซึม นำรั่ว  ตามพื้นผัวกันซึมดาดฟ้า และทำการแก้ไขเป็นจุดๆ โดยใช้น้ำยากันซึม  (ชนิดโพลียูนิเทน)   ยาแนว (โพลียูนิเทน)

ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (1).jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (3).jpg

การเก็บรายะละเอียดงานกันซึมบนหลังคาเมทัลชีท

ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (2).jpg
ซ่อมน้ำรั่วหลังคาเมทัลชีท (4).jpg