ขั้นตอนการซ่อมคอนกรีตเกิดการกัดกร่อนจากไอทะเล

Repair concrete from Corrsion of salt

ขั้นตอนการซ่อมแซมโดยทั่วไป

 1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง สภาพคอนกรีต กำลังอัดคอนกรีต ของคานที่จะทำการซ่อมแซม ประเมินการออกแบบค้ำยันที่จะใช้กรณีที่จำเป็นต้องสกัดทั้งหน้าตัดคานคอนกรีต

 2. ทำการสกัดรื้อคอนกรีตที่ผิวที่เสียหายโดยให้รื้อจนเจอผิวคอนกรีตที่มีความสมบูรณ์และมีกำลังการรับน้ำหนักที่ดี ผิวแน่นไม่เกิดรูพรุน

 3. ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดผิวคอนกรีต

 4. ตรวจสอบสภาพเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการกัดกร่อนผิว ถ้าผิวเหล็กและหน้าตัดเหล็กเกิดการกัดกร่อนมากจำเป็นต้องทำการเสริมเหล็กหรือเปลี่ยนเหล็กแล้วแต่กรณี

 5. ติดตั้งเหล็กเสริมหรือเพิ่มเหล็กเสริมคอนกรีตตามขนาดเดิม

 6. ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

 7. การทสีกันสนิมที่ผิวเหล็กเสริมทั้งใหม่และเก่าเพิ่มทป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นด้วยน้ำยาชนิด zinc primer

 8. เข้าแบบและค้ำยันโดยเว้นไว้หนึ่งด้าน

 9. ทาน้ำยาประสานคอนกรีตชนิด latex bonding agent

 10. เทวัสดุซ่อมแซมชนิด non-shrink grout

 11. เมื่อเกร้าท์ได้อายุ ทำการถอดแบบ และทาน้ำยาเคลือบผิวเพื่อใทนทานต่อการกัดกร่อนจากไอทะเล

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap