top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOrlan P.

ซีเมนต์กันซึมที่ใช้กับงานกันซึมห้องน้ำ (flexible cementitious waterproofing for bathroom)

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2566

ซีเมนต์กันซึมที่ใช้ในห้องน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากการใช้งาน ทั้งการอาบน้ำหรือการล้างห้องน้ำ โดยทั่วไปจะมีการใช้น้ำ 2 เวลา หลักๆ คือเช้ากับเย็น และจะหยุดการใช้งาน ดังนั้นความชื้นหรือน้ำจะสะสมบริเวณพื้นใต้กระเบื้องห้องน้ำ การซึมผ่านของน้ำจะซึมผ่านทั้งตัวกระเบื้องและยาแนวกระเบื้อง และลงไปสะสมบนพื้นคอนกรีต เมื่อสะสมมากเข้าประกอบกับคอนกรีตมีรอยร้าวหรืออิ่มตัวด้วยน้ำ การรั่วซึมก็จะเกิดขึ้นตามมา และพื้นผิวของคอนกรีตจะชุ่มไปด้วยน้ำ (Saturated with water) ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของคอนกรีตหรือปูนได้ง่าย

image 1

ซีเมนต์กันซึม หรือปูนกันซึม เป็นที่นิยมมากที่จะใช้งานเคลือบผิวคอนกรีต ก่อนการปูกระเบื้องเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำดังกล่าวข้างต้น การไม่ติดตั้งซีเมนต์กันซึมมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดการรั่วซึมภายในห้องน้ำและไหลลงบริเวณชั้นที่ต่ำกว่า เป็นผลให้เกิดความเสียหายกับวัสดุตกแต่ง เช่น ฝ้าเพดาน สีหลุดร่อน การเสื่อมสภาพของ wallpaper และเมื่อต้องซ่อมน้ำรั่วจะเป็นการยากมากเพราะต้องทำการรื้อกระเบื้องและติดตั้งระบบกันซึมใหม่ทั้งหมดเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทางบริษัทเราแนะนำว่าควรทำระบบกันซึมห้องน้ำให้ถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า


เมื่อทำการติดตั้ง ซีเมนต์กันซึม ตามขั้นตอนและกระบวนการแล้ว จะต้องทำการทดสอบน้ำโดยการขังน้ำในห้องน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบการรั่วซึมของน้ำบริเวณห้องน้ำ เมื่อทดสอบแล้วเกิดการรั่วซึม ให้ทำการแก้ไข เช่นทาซีเมนต์กันซึมซ้ำอีกเที่ยว หรือแม้แต่การติดตั้งเทปกันซึมเพิ่มเติมตามขอบมุม และก่อนที่จะทำการปูกระเบื้องด้วยปูนกาว ควรทดสอบการยึดติดของปูนกาวกับซีเมนต์กันซึมเพื่อให้แน่ใจว่ายึดเกาะประสานกันได้ดี ไม่มีการหลุดร่อน


หลังจากติดตั้งและทดสอบน้ำกันเรียบร้อยแล้ว ควรรออย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ ซีเมนต์กันซึมบ่มตัว ก่อนที่จะทำการปูกระเบื้อง การปูกระเบื้องควรเริ่มปูที่ผนังก่อนและจบลงที่ปูกระเบื้องพื้น หลังปูกระเบื้องให้ยาแนวกระเบื้องให้เรียบร้อย เป็นอันจบงาน


การแก้ไขเมื่อเกิดการรั่วซึมหลังการติดตั้งซีเมนต์กันซึมแล้ว ควรรีบทำการแก้ไขก่อนที่จะทำการปูกระเบื้อง โดยอาจจะทำการทาซีเมนต์กันซึมเพิ่มเติมหรือเพิ่มวัสดุชนิดต่างๆ เช่น เทปกันซึม หรือ ยาแนวโพลียูรีเทนเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำซึมและน้ำรั่วได้ และคำถามที่มักจะเกิดจากผู้ที่เป็นลูกค้าว่า แล้วซีเมนต์กันซึมนั้นมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่ สักกี่ปี กี่เดือน เราจะขอตอบโดยทั่วๆไป ว่าในกรณีที่ติดตั้งซีเมนต์กันซึมถูกต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิตและปูกระเบื้องหรอเทปูน screed ทับหน้า อายุการใช้งานจะคงทนถาวรเท่าวัสดุทับหน้า หมายความว่า มีอายุเท่าอายุการใช้งานของกระเบื้อง ตราบใดที่กระเบื้องไม่หลุดร่อนก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งาน


ดู 1,560 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page