ซ่อมน้ำรั่วกระถางต้นไม้บนดาดฟ้า

What is self leveling cement screed / mortar

ซ่อมน้ำรั่วกระถางต้นไม้.jpg

การซ่อมน้ำรั่วในกระถางต้นไม้ดาดฟ้า ถือเป็นการพบการรั่วซึมได้บ่อยครั้งในปัจจุบัน โดยสามารถพบได้สำหรับอาคาร คอนโดมีเนียมหรืออาคารทั่วไป การรั่วซึมจะเกิดมาจากต้นไม้มีรากชอนไช ไปกัดเซาะผิวคอนกรีตเกิดรอยร้าว และเกิดน้ำรั่วซึมตามมา การซ่อมน้ำรั่ว จำเป็นที่จะต้องรื้อต้นไม้ออกแบ้วทำการ ล้างทำความสะอาด ก่อนยที่จะซ่อมรอยร้าวและตามด้วยกันซึมที่ทนทานต่อการชอนไชของรากไม้ การซ่อมน้ำรั่วด้วยวิธีนี้ เป็นการซ่อมน้ำรั่วที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากใช้งานได้รวดเร็วและสามารถลบงดินได้ทันที