ซ่อมน้ำรั่วซึมด้วยตนเอง

Repair roof leakge by DIY

การซ่อมน้ำรั่วซึมหลังคาด้วยตนเอง เป้นทางเลือกอย่างนึงในการแก้ไขการรั่วซึมหลังคาที่เกิดจากการรั่วแบบทั่วๆไป การซ่อมมน้ำรั่วแบบนี้ อุปกรณที่ควรมีคือ ยาแนวชนิด โพลียูรีเทน โฟมกระป๋องหรือ โฟม pu เทปกันซึมและสีกันซึม โดยมาก 4 ตัวนี้ จำเป็นต้องมีในการซ่อมน้ำรั่วด้วยตัวเอง

ยาแนว pu ใช้อัดรอยต่อระหว่างแผ่นหลังคากรรีเกิดการรั่วตรงวจุดที่เป้นรอยต่อและหรือ รอยแตก รอยแยกที่ไม่เกิน 0.5 ถึง 1.0 cm 

โฟม pu ใช้กรณีที่หลังคาชนกับผนังบ้านแล้วมีรอยต่อ โดยรอยต่อนี่ต้องการเติมเต็ม ใช้โฟมกระป๋องพ่นในการซ่อมน้ำรั่ว

เทปกันซึม ปิดทับรอยร้าวที่มี

สีกันซึม ทาคลุมทั่วบริเวณที่เกิดการรั่วซึม 

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap