top of page

หลักการเลือกเทปกันซึมที่ถูกต้องและทนทาน

เทปกันซึมหลังคา

น้ำและความชื้นเป็นปัญหาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของบ้านมาเนิ่นนาน การซึมผ่านของน้ำ การรั่วของน้ำหรือการมีไอน้ำผ่านเข้ามาในตัวอาคารหรือบ้าน เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะวัสดุตกแต่ง เกิดการผุกร่อน จนแม้กระทั้งเป็นผลถึงระดับโครงสร้างของตัวอาคาร ทั้งนี้วิวัฒนาการของ เทปกันซึม จึงได้มีการออกแบบ และนำมาใช้ติดตั้งในระบบก่อสร้างมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการเลือกชนิดของเทปกันซึม (Flashing Tape)

ความหมายของเทปกันซึมหรือ flashing tape คือ วัสดุที่เป็นแผ่นบาง มีความทนทานและเป็นวัสดุที่กันน้ำผ่าน มีความยืดหยุ่นในตัว เทปกันซึมได้มีการคิดค้นมานานนับ 10 ปี และถูกนำมาใช้งานมานาน โดยทดแทนวัสดุที่เป็นเหล็ก เสตนเลส หรือทองแดงที่มีราคาสูงและติดตั้งยาก เกิดสนิม มีน้ำหนักมาก การใช้เทปกันซ฿มตอบโจทย์อย่างมากกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน แต่คำถามคือมันยึดเกาะกับพื้นผิวดีแค่ไหน

ปัจจัยด้านล่างนี้ควรนำมาพิจารณาในการเลือกเทปกันซึม

รังสี UV อาคารโดยมากจะรับรังสี UV ไม่มากก็น้อยตามแต่พื้นที่ เป็นหัวข้อที่จำเป็นมากที่เทปกันซึมจำเป็นต้องทนต่อแสง UV ไม่สูญเสีย property ไปตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

วัสดุเทปกันซึม (waterproofing tape) โดยมากแล้วการเลือกเทปก็เน้นราคาเป็นหลัก โดยจะเลือกวัสดุชนิดบิทูเมนหรือยางมะตอย แต่เป็นที่รู้กันว่ายางมะตอยมีอายุการใช้งานที่สั้นและการยึดเกาะไม่ดี ต่อมาการพัฒนาด้านวัสดุ เกิดบิวทิลเทป การยึดเกาะมีความทนทานและเหนียวกว่ายางมะตอยมาก แต่การอาจจะพบปัญหาได้ที่อุณหภูมิสูงๆ เลยเกิดการพัฒนา อะครีลิคเทป ซึ่งมีราคาสูงมากและยังไม่เป็นที่นิยมในการเลือกใช้เทปกันซึ

อุณหภูมิ ควรตรวจสอบการทนทานต่ออุณหภูมิขณะใช้งาน บางชนิดของเทปไม่สามารถทนทานอุณหภูมิสูงได้ เทปกันซึมจึงต้องทนทาน

bottom of page