top of page

ชนิดของกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน

type of joint filler

วัสดุคั่นรอยต่อ

ชนิดของวัสดุขั่นรอยต่อเพื่อการขยายตัว

วัสดุที่ใช้สำหรับขั้นรอยต่อพื้นถนนคอนกรีตมีหลากหลายวัสดุ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ขึ้นรอยต่อมีประกอบด้วยวัสดุหลัก 3 ประเภท

 

1. ประเภทที่ทำมาจากไฟเบอร์ไม้ 2. วัสดุที่ขึ้นรูปและมีโครงสร้างคล้ายพลาสติก 3. วัสดุชนิดไม้ก๊อก โดยทั้ง 3 แบบวัสดุนี้มีรายละเอียดและเทคนิคทางวิศวกรรม ดังนี้

1. วัสดุชนิดไฟเบอร์ไม้ในบ้านเราเรียกว่าแผ่นชานอ้อยชุบน้ำมันหรือกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน วัสดุประกอบไปด้วย ไฟเบอร์ไม้ ขึ้นรูปด้วยการ และนำไปชุบด้วยยางมะตอย เมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะมีความคงทนยืดหยุ่นคืนตัวและทนทานในการใช้งานเหมาะกับการใช้งานรอยต่อถนน  รอยต่อสะพาน รอยต่อทางยกระดับ ลอยต่อรถไฟฟ้า รอยต่อรถไฟรางคู่ วัสดุชนิดนี้ได้มาตรฐาน AASHTO

M213  ASTM1751 และ มอก.1041-2534

2. วัสดุที่ขึ้นรูป ด้วยโพลีเมอร์จากพลาสติก ผลิตขึ้นรูปจากพลาสติกมีสีเทา  มีลักษณะเป็นเซลล์ชนิดแบบปิด  น้ำหนักเบา ไม่ดูดซึมน้ำคืนตัวได้ 99% โดยมากใช้กับงานรอยต่ออาคารและ รอยต่อโรงงาน ได้มาตรฐาน ASTM  D 5249  TYPE2 , ASTM  D 1752 ASTM D 1714

3. ไม้ก๊อก ผลิตมาจาก ส่วนประกอบของผิวต้น CORK นำมาผสมกับเรซิ่น ขึ้นรูปออกมาเป็นแผ่นมี 2 เกรด 1. ชนิดไม่ขยายตัว และ ชนิดขยายตัวได้  ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม ใช้ได้กับรอยต่อ ถนน สะพาน เขื่อน ลอยต่อที่ต้องการขยายตัว ผลิตตามมาตรฐาน AASHTO M153  ASTM1752 มอก.1079

สนใจกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมันหรือแผ่นชานอ้อยชุบน้ำมัน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8648658

bottom of page