top of page

วิธีซ่อมรอยร้าวในสระว่ายน้ำ

้How to repair crack in swimming pool

ซ่อมรอยร้าวสระว่ายน้ำ
รอยร้าวซ่อม

วิธีการซ่อมแซมรอยร้าวในสระว่ายน้ำ

รอยร้าวในสระว่ายน้ำพบได้บ่อยมาก  ทั้งขณะกำลังก่อสร้างและหลังจากการใช้งานไปแล้วโดยรอยร้าวทั้ง 2 รูปแบบ มีขนาดการแยกตัว ความยาวแตกต่างกัน มีทั้งรอยร้าวที่ผิวหน้า รอยร้าวที่กินไปถึงชั้นคอนกรีต และรอยร้าวที่แตกจนทะลุถึงพื้น  เราสามารถแบ่งวิธีซ่อมแซมตามความรุนแรงของรอยร้าวได้ 3 ระดับ รอยร้าวชนิดเกิดที่ผิวหน้าของชั้นปูนฉาบ  รอยร้าวชนิดนี้มีขนาดเล็กเกิดที่ผิวหน้าของชั้นปูนฉาบหรือชั้นตกแต่งหรือชั้นปูนฉาบบาง สามารถซ่อมได้โดยใช้ปูนโป๊  อีพ๊อกซี่  ชนิดแห้งตัวในน้ำ วิธีใช้งาน เพียงแต่บีบน้ำยาทั้งสองชนิดให้เข้ากันตามรอยร้าว  ใช้เกรียงเหล็กปาดให้เรียบ  รอให้น้ำยาเช็ดตัวเป็นอันเสร็จ

รอยร้าวในสระว่ายน้ำชนิดมีความปานกลาง 

ต้องทำการระบายน้ำที่อยู่ในสระออกให้หมด เพื่อทำการรอยร้าวชนิดนี้  วิธีการระบายน้ำออกจากสระน้ำ  ไม่ควรทำขณะฝนตกหนัก และควรระบายน้ำออกจากระบบ สำหรับสระว่ายน้ำที่อยู่ติดกับดิน ระวังเรื่องน้ำใต้ดิน  หากมีระดับสูงอาจเกิดรอยร้าวเพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการซ่อมรอยร้าวชนิดนี้ให้ใช้ลูกหมูกรีดร่องรอยร้าว เพื่อขยายร่องรอยร้าว โดยแต่งให้เป็นรูปตัววี  ทำความสะอาดผิวหน้ารอยร้าว หลังจากนั้นให้ใช้กาว อีพ๊อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม (แห้งตัวเร็ว) ที่สามารถใช้ได้กับใต้น้ำและเหนือน้ำ  ฉาบปิดรอยร้าวตามแนวยาวที่ได้ตัดแต่งไว้  รอให้วัสดุเซ็ตตัวอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนทำการตกแต่งด้วยลูกหมูอีกครั้ง  หลังจากนั้นจึงทำการปูกระเบื้องหรือทำการทาสีตามที่ต้องการ

           

วิธีการซ่อมแซมรอยร้าวชนิดรุนแรง

วิธีการนี้รอยร้าวมักจะทะลุ ให้ทำการตกแต่งผิว และทำความสะอาดผิว เหมือนกับข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วตามข้างบน ทำการปิดผิวหน้าด้วย อีพ๊อกซี่ รอให้ อีพ๊อกซี่ แห้งตัว ทำการอัดน้ำยาด้วยเครื่องอัดน้ำยาแรงดันสูง น้ำยาชนิดนี้จะวิ่งไปตามรอยเท้าและเติมช่องว่างระหว่างรอยร้าว โดยน้ำยาสามารถเลือกใช้ได้ ทั้งชนิด อีพ๊อกซี่ และ โพลียูรีเทรน  รอให้น้ำยาแห้งตัวเป็น 12 ชั่วโมง จึงทำการตกแต่งผิวหน้าด้วยลูกหมูอีกครั้ง และตกแต่งด้วยกระเบื้องหรือสีตามความต้องการ

หากมีข้อสงสัยขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-8648658

bottom of page