top of page

รับเหมาทาสีโครงเหล็ก

ทาสีเหล็กโรงงาน.jpg
ทาสีเหล็ก.jpg

รับเหมาทาสีเหล็ก

ชนิด และหลักการในการทาสีเหล็ก

  1. ทาสีเหล็กโครงสร้าง

โครงสร้างเหล็ก หรือโครงTruss เป็นโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนัก และเป็นวัสดุคงทนถาวรมีรูปแบบ และการใช้งานต่าง ๆ เช่น เหล็ก H-beam เหล็กท่อกลม เหล็กท่อเหลี่ยม เป็นต้น การทาสีเหล็กสำหรับโครงเหล็กที่กล่าวมานั้นใช้เพื่อลดการกัดกร่อนที่จะเกิดบนผิวเหล็ก เพื่อยืดอายุการใช้งานเหล็กโครงสร้างให้มีอายุคงทนยาวนาน โดยปกติจะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป การทาโครงสร้างเหล็กจะใช้สีที่มีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนทั้งยังให้ความสวยงาม สีที่ใช้นิยมใช้สี Epoxy ชนิดทา โดยทาอย่างน้อย 2-3 รอบเพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการของผู้ผลิตสี การทาสีโครงสร้างเหล็กมักทาก่อน หรือหลังการติดตั้งขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ในปัจจุบันการพ่นสีเป็นที่นิยมมากขึ้นจึงพ่นมาจากโรงงาน

  1. การทาสีเหล็กทั่วไป

การทาสีเหล็กทั่วไป หมายถึง เหล็กทั่วไปที่ไม่ใช่เหล็กที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น เหล็กลูกกรง ท่อน้ำเหล็ก เหล็กที่ใช้ในการตกแต่ง ประตูเหล็ก หน้าต่างเหล็ก เป็นต้น เหล็กที่กล่าวถึงข้างต้นเป้นเหล็กที่มีถความบาง ผลิตมาจากการดัด หรือการหล่อขึ้นรูป เช่น เหล็กกล่อง เหล็กรูปตัวC เหล็กหลังคา การใช้สีสำหรับทาเหล็กประเภทนี้โดยมากใช้สีน้ำมัน ซึ่งมีราคาไม่สูงมากแต่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ที่ 3-5 ปี จุดมุ่งหมายในการใช้ทาเหล็กก็เพื่อไม่ให้เหล็กเป้นสนิม และเพื่อความสวยงาม

 

การคิดราคาการทาสีเหล็ก

กรณีเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่อยู่บนที่สูง การคิดราคาทาสีเหล็กจะนับเป็นราคาต่อหน่วย (ต่อตารางเมตร) กรณีงานที่มีขนาดเล็ก งานทาสีเหล็กนิยมคิดเป็นงานเหมา เนื่องจากปริมาณพื้นที่มีจำนวนน้อย และโดยมากเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ทำการทาได้ยากกว่าพื้นที่ใหญ่ ๆ

 

อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทาสีเหล็ก

การทาสีเหล็กโครงสร้างโดยมากมักจะเป็นโครงสร้างหลังคา ให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งที่ทำการทาสีเหล็ก ทั้งยังจำเป็นต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสี เช่น เรื่องการพ่นสี โดนตรวจสอบทิศทางของลม และบริเวณใกล้เคียง เมื่อทาสีเสร็จแล้วควรทำการตรวจสอบความหนาของสี ด้วยเครื่องตรวจสอบดิจิตอล

ช่างทาสีโครงเหล็ก

เหล็กโครงสร้า.jpg
เครื่องพ่นสี.jpg

การเตรียมพื้นผิวสำหรับโครงสร้างเหล็กเพื่อการทาสี

สีกันสนิมสำหรับโครงสร้างเหล็ก

สีกันสนิม คือ สีที่ใช้เพื่อการเพิ่มคาวมยืดเหนี่ยวระหว่างสีทับหน้ากับผิวโครงสร้างเหล็ก โดยหน้าที่สำคัญของสีกันสนิม คือ ป้องกันพื้นผิวไม่ให้สัมผัสอากาศ หรือโดนอากาศน้อยที่สุด ก่อนที่จะทำการทาสีทับหน้าควรทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมขึ้นผิวเหล็ก

 

ประเภทสีกันสนิมในการป้องกันสนิม

 

สีรองพื้นกันสนิมชนิด เรด เลด

เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่มีราคาปานกลางขึ้นอยู่กับยี่ห้อ มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ส่วนมากจะมีสีแดงคล้ายส้มซึ่งเป็นตัวต่อต้านสนิท เพิ่มความแข็งแรง และทนทาน สีชนิดนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมเหล็ก และเครื่องจักรกล

สีรองพื้นชนิด อัลขิดเรซิ่น

สีรองพื้นกันสนิมชนิดนี้มีส่วนผสมของอัลขิดเรซิ่น สามารถกันสนิมสำหรับเหล็กรูปประพรรณ มีความทนทาน และยืดหยุ่น มีราคาค่อนข้างถูก สามารถทาได้ 1-2 เที่ยวก่อนทาสีจริง

 

สีรองพื้นชนิด Epoxy

สีรองพื้นกันสนิมชนิดนี้มีคุณภาพสูงมาก สามารถทนต่อการขูดขีดของเหล็กได้ ราคาค่อนข้างสูง มี 2 ส่วนผสมใช้สำหรับสิ่งก่อสร้างริมน้ำ หรือติดริมทะเล สีรองพื้นชนิดนี้ควรใช้สำหรับผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ทีเคยใช้งาน Epoxy มาก่อน

 

เครื่องพ่นสี

เครื่องพ่นสีชนิดใช้ไฟฟ้า

เครื่องพ่นสีเหล็กในปัจจุบันนิยมใช้ชนิดไฟฟ้า โดยเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกว่า Airless เป็นเครื่องพ่นสีที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน มีน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้หลายชั่วโมง สามารถทำงานต่อเนื่องได้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปั๊มลม เครื่องพ่นสีไฟฟ้านิยมขับเคลื่อน Groco Wagner ทั้งยังเลือกหัวพ่นสเปรย์ได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามที่ใช้งาน

 

เครื่องพ่นสีชนิดปั๊มลม

เครื่องพ่นสีชนิดนี้ต้องมีปั๊มลมเป็นตัวขับเคลื่อนสี ซึ่งจะมีความลำบากในการพ่นในที่สูง ไม่เป็นที่นิมยมในปัจจุบัน มีน้ำหนักมาก ควบคุมอัตราการพ่นได้ยาก ในปัจจุบันราคาค่อนข้างถูก ไม่เป็นที่นิมยมในปัจจุบัน สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งโดยมากจะผลิตในประเทศ

bottom of page