วิธีซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต และ วิธีการแก้ไขคอนกรีตแตกร้าว

Repair of crack on CONCRETE SLAB

ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถนน

 

วิธีซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถนนและวิธีแก้พื้นคอนกรีตแตกร้าวทั้ง  2 วิธีเป็นรอยร้าวซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีตมีสาเหตุและปัจจัย ดังเช่น การออกแบบวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างคุณภาพ และ อื่นๆ การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถนนมีทั้งรอยร้าวที่เกิดจากการใช้งานและรอยร้าวที่เกิดขณะก่อสร้าง วิธีแก้คอนกรีตพื้นแตกร้าวควรซ่อมแซมรอยร้าวด้วยวิธีทางโครงสร้าง เช่น การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี

อีพ็อกซี่ อินเจ็คชั่น หรือ การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธียึดหมุด (ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย) การซ่อมรอยร้าวพื้น สามารถเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างพื้น ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้น ทั้งนี้รอยร้าวที่เกิดจากการขยายตัว (Expansion Joing) 

 

ต้องทำการตัดแบ่งรอยต่อและติดตั้งรอยต่อเพื่อการขยายตัวเท่านั้น เป็นวิธีการแก้ไขพื้นคอนกรีตแตกร้าวโดยถือว่าเป็นวิธีการซ่อม

รอยร้าวที่ต้นเหตุ

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap