รูปแบบ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป (PVC waterstop or Rubber Waterstop)

ชนิดดับเบลแบบมีรูตรงกลาง และชนิดไม่มีรูตรงกลาง บางครั้งเรียก 3 ปุ่ม หรือ 2 ปุ่ม 

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 5 มิลลิเมตร และไม่มีต่าไก่

ชนิดดับเบลแบบมีรูตรงกลาง และชนิดไม่มีรูตรงกลาง

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 5 มิลลิเมตร และมีต่าไก่

ชนิด rearguard สำหรับวางติดตั้งบนพื้นและเทคอนกรีตทับ

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 4-6 มิลลิเมตร

ชนิด Rib & Fin สำหรับ วอเตอร์สต๊อป งานผนังกันน้ำทั่วไป หรืองานผนังกันดิน

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 3-5 มิลลิเมตร

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ขนาดพิเศษ สามารถตรวจสอบกับทางเราได้ โทร 02-864-8658

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap