top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOrlan P.

พื้น pu สำหรับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2566


image 1

พื้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

พื้นที่ในการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมจะต้องมีมาตรฐานในการผลิต และปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะ การเลือกชนิดวัสดุและประเภทวัสดุในการติดตั้งพื้น รวมถึงการออกแบบจะช่วยลดปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุของคนงานขณะปฏิบัติงาน ลดการการขาดสุขอนามัย ลดอัตราการหยุดหรือปิดการผลิตอันเนื่องมาจากปัญหาของพื้น เช่น การแตกหรือหลุดล่อนของวัสดุที่ใช้ทำพื้น การเกิดรอยร้าวบนพื้นผิว


บทนำ

โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินการผลิต คือ ความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง full capacity เมื่อการ processing มีคุณภาพสูงก็เป็นผลให้อัตราการผลิตก็จะมาก (productive) ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามหลายเคสหลายกรณีมีสาเหตุอันเนื่องมาจากพื้นที่อยู่ในกระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย จะมีผลกระทบกับสุขอนามัยทั้งผลิตภัณท์และบุคคลที่ทำงาน และยังสามารถเป็นต้นเหตุให้ศูนย์เสียอัตราการผลิต การเลือกชนิดของพื้นให้อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยมีเหตุผล 3 ข้อดังนี้

  • พื้นต้องทำหน้าที่ตามจุดประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้

  • ออกแบบ และติดตั้งได้ถูกวิธีตามมาตรฐาน

  • ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์


การเลือกชนิดของพื้นในโรงงาน

พื้น pu หรือพื้นโพลียูรีเทนที่มีคุณสมบัติตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย แต่เราเน้นย้ำวัตถุประสงค์ที่ต้องการดังต่อไปนี้

1. ถูกสุขอนามัยและง่ายต่อการทำความสะอาด

2. ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย

3. สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

4. คงทนถาวรต่อและทนต่อสารเคมี

ถูกสุขอนามัยและง่ายต่อการทำความสะอาด

พื้นตามมาตรฐาน HACCP สำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยการผลิตต้องไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นในการเลือกชนิดของพื้นที่จะมาติดตั้งควรมีบริษัททดสอบที่มาจากบริษัทภายนอกเพื่อเข้ามารับรองว่าพื้นชนิดและลักษณะดังกล่าวสามารถรองรับมาตรฐาน HACCP โดยควรมีความทนทาน ไม่ซึมน้ำ และไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย เช่นเดียวกับ โลหะสแตนเลส


ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย

พื้นเมื่อใช้งานควรได้รับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน โดยมีจุดที่สนใจคือระดับของการลื่นไถลในปัจจุบันมีมาตรการในการทดสอบที่แพร่หลาย เช่น DIN51130 และ EN13036-4

คงทนถาวรต่อสารเคมี

ความทนทานของพื้นต้องดูการจะต้องดูการทนทานทั้ง 2 แบบ คือ ทางกายภาพ และทางสารเคมี แม้ส่วนประกอบจะเหมือนกันทุกประการ แต่จะให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ต่างกัน วัสดุที่มีปริมาณเรซิ่นน้อยจะมีราคาถูก และยังเป็นผลให้อายุการใช้งานสั้น เมื่อเริ่มใช้งานอย่างจริงจังการเลือกวัสดุที่มีราคาถูกจะเป็นผลให้วัสดุมีความพรุน ถ้าวัสดุมีเรซิ่นมากกว่าจะเป็นผลให้การยับยั้งการก่อตัวของแบคทีเรีย สามารถดูคุณสมบัติทางกลนั้นจะดูจากขนาด และคุณภาพของส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ทรายซิลิก้า ซึ่งเป็นวัสดุที่รับกำลังได้ต่ำควรใช้วัสดุหยาบ เช่น แกรนิต บะซอลต์ ตามหลักการวัสดุหยายที่มีขนาดใหญ่จะทนทานต่อการขูดขีด และเพิ่มประสิทธิภาพการลื่นไถล แต่การทนทานเคมี กรด และด่าง จะนำมาใช้งานในการทำความสะอาด กรดที่มาจากพืช และสัตว์จะมีผลกระทบกับพื้นโดยตรงกับพื้น Epoxy

ข้อมูลเพิ่มเติม พื้นพียู หรือ พื้น pu คลิก > https://www.rockmaxdiy.com/pu-flooring

 


ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page