ค้นหา
  • Orlan P.

ข้อแตกต่างระหว่างสีกันซึมชนิดอะคริลิค กับสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน

อัพเดตเมื่อ: 15 เม.ย. 2020

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาสีกันซึมที่ใช้บนหลังคา หรือดาดฟ้า โดยพัฒนาทั้งวัสดุ และวิธีการติดตั้ง แต่วัสดุกันซึมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ สีกันซึมชนิดอะคริลิค และสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน โดยมีอัตราการใช้งานมากกว่า 60-70% ของอาคารภายในประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีอัตราการใช้ที่ค่อนข้างสูง และแสดงให้เห็นว่าวัสดุกันซึมทั้ง 2 ชนิดนี้มีความสำคัญ และมีประสิทธิภาพในกาป้องกันการรั่วซึม เราจะเปรียบเทียบสีกันซึมทั้ง 2 ชนิดนี้ว่าจะมีความแตกต่างกัน หรือมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร โดยแบ่งเป็นหัวข้อตามความสำคัญที่จำเป็นในการป้องกันน้ำรั่วดังนี้
ความทนทานต่อรังสียูวี

ก่อนหน้านี้จะพบว่าสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน ไม่สามารถทนทานต่อรังสียูวี แต่เนื่องจากการพัฒนา Primer ของ Resin และตัวทำละลายชนิด Solvent Less จึงทำให้สีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน สามารถทนทานต่อรังสียูวี และแสงแดดได้ดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสีกันซึมชนิดอะคริลิค เราจะพบว่าสีกันซึมชนิดอะคริลิค มีความทนทานต่อรังสียูวี และแสงแดด ได้มากกว่าสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน


ความยืดหยุ่นตัว

ความยืดหยุ่นใช้สำหรับปกปิดรอยรอยร้าวบนคอนกรีต วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง โดยเนื้อวัสดุสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน จะมีความยืดหยุ่นได้มากในช่วง 600-900% ตามแต่วัสดุ ส่วนสีกันซึมชนิดอะคริลิคจะมีการยืดหยุ่นโดยประมาณ 300-500% เมื่อเปรียบเทียบกันสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทนจะมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถปกปิดรอยร้าวได้ถึง 2 มม.


ทนทานต่อการขูดขีด

สีกันซึมชนิดโพลียูรีเทนมีค่าความแข็งประมาณ 25 สีกันซึมชนิดอะคริลิคความแข็งโดยประมาณ 35 จะเห็นได้ว่าสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทนจะมีความแข็งน้อยกว่า จึงทนทานต่อการใช้งาน และทนต่อการขูดขีดได้มากกว่า ทั้งนี้สีกันซึมชนิดอะคริลิคยังมีโอกาสในการฉีกขาด เนื่องจากมีความเปราะมากกว่า


แรงยึดเหนี่ยวกับพื้นผิวคอนกรีต

เมื่อเปรียบเทียบสีกันซึมทั้ง 2 ชนิด เมื่อติดตั้งลงบนพื้นผิวคอนกรีตจะพบว่ามีค่ายึดเหนี่ยวใกล้เคียงกัน โดยค่ายึดเหนี่ยวจะมีค่าประมาณ 2.5N/mm²


ความยากง่ายในการติดตั้ง

สีกันซึมชนิดอะคริลิคสามารถเปิดถัง และทาลงบนพื้นผิวได้ทันที ไม่ต้องละลายน้ำก่อนติดตั้ง ส่วนสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน เมื่อใช้งานจะต้องทำการเจือจางให้เข้ากับสภาพอากาศบริเวณนั้น บางครั้งมีการเหนียวบางครั้งต้องทำละลายด้วยทินเนอร์


กลิ่นขณะติดตั้ง และหลังติดตั้ง

สีกันซึมชนิดอะคริลิคจะไม่ค่อยมีกลิ่น เมื่อติดตั้งแล้วสีที่ผิวจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามเวลา อาจจะด็อปไปบ้างตามโทนสีที่เลือก ส่วนสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทนจะมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรง และสีจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนื่องจากโดนรังสียูวี


ค่าใช้จ่าย

สีกันซึมชนิดอะคริลิค มีค่าติดตั้ง และค่าแรง ที่มีมูลค่าต่ำกว่าสีกันซึมชนิดโพลียูรีเทน โดยค่าความแตกต่างนี้อาจมีมากถึง 40-50% กรณีที่ติดตั้งที่ความหนามาก ๆ ทั้งนี้สีกันซึมทั้ง 2 ชนิดนี้ ยังมีค่าแรงที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีความยากง่ายในการติดตั้งแตกต่างกัน


การเลือกใช้วัสดุสีกันซึม

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ก็อยู่ที่การใช้งาน และงบประมาณของผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิว


ข้อมูลเพิ่มเติม สีกันซึมอะครีลิค คลิก https://www.rockmaxdiy.com/waterproofing-for-roof


#สีกันซึม #กันซึมอะครีลิค #กันซึมโพลียูรีเทน

ดู 610 ครั้ง0 ความคิดเห็น