top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOrlan P.

ข้อจำกัดของงานสีอีพ็อกซี่และพื้นอีพ็อกซี่ (epoxy coating)

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2566

งานสีอีพ็อกซี่หรืองานพื้นอีพ็อกซี่ เป็นวัสดุคุณภาพสูงมีคุณสมบัติในการใช้งานสำหรับพื้นอุตสาหกรรม สามารถมีอายุพื้นยาวนาน โดยมีข้อจำกัด

1. สีอีพ็อกซี่ไม่สามารถใช้ได้สำหรับพื้นโรงงานที่โดนแสงแดดโดยตรง

2. พื้นอีพ็อกซี่ไม่สามารถยืดหยุ่นตัวได้

3. สีอีพ็อกซี่ไม่สามารถทนต่ออุณหภมิที่สูงเกิน 80 องศาเซลเซียส และต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

4. พื้นอีพ็อกซี่ จะมีความหนาได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ต่อการทำหนึ่งเที่ยว

5. สีอีพ็อกซี่ไม่ทนต่อกรดที่มาจากธรรมชาติ

image 1

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก > https://www.rockmaxdiy.com/epoxysystem

#สีอีพ็อกซี่

#ราคาพื้นอีพ็อกซี่

#พื้นอีพ็อกซี่
ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page