top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOrlan P.

เสาคอนกรีตที่เทไม่ได้ระดับ หรือรอยต่อเสาไม่อยู่ใต้คาน

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2566


image

เสาคอนกรีต (column) เป็นชิ้นส่วนรับน้ำหนักที่สำคัญของโครงสร้าง มีหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากคานและพื้น และหลังคาลงสู่ฐานราก และเสาเข็ม ชิ้นส่วนเสานี้ ตามมารตฐานต้องเป็นส่วนที่สำคัญมาก ทั้งการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา เพราะเป็นตัวถ่ายน้ำหนักที่สำคัญ การออกแบบขนาดเสา วัสดุที่ใช้และขั้นตอนการก่อสร้าง ให้ทำอย่างดีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การก่อสร้างต้องทำถูกต้องตามวิธี


ปัญหาของเสาในวันนี้คือ เสาไม่ได้ดิ่งและรอยต่อของเสามาอยู่ตรงเกือบปลายเสา ไม่ใช่จุดต่อที่ได้รับการออกแบบไว้ ซึ่งควรอยู่สุดบริเวณคานเพื่อจะได้เสาที่ soild และไม่มีจุดอ่อนในการรับแรง การที่เสามีรอยต่อแบบนี้ การถ่ายน้ำหนักย่อมไม่ได้ 100% และมีโอกาสเกิดความเสียหายในอนาคตได้ รอยต่อแบบนี้ ส่วสนใหญ่จะไม่ให้แก้ไข เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนอันตราย ส่วนมากจะให้ทุบทิ้งและเทขึ้นมาใหม่


กรณที่วิศวกรผู้ออกแบบวิเคราะห์แล้วและได้หาแนวทางแก้ไข ซึ่งเสาที่ได้รับการซ่อมแซมจะต้องเป็นเสาที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่าความสามารถของเสาปรกติและจะต้องใช้งานได้เหมือนกันทุกประการ


การซ่อมแซม ที่เป็นที่นิมคือการเสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เป็นวัสดที่มีความสามารถในการรับแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบา สามารถใช้เพื่อเสริมกำลังทั้งแรงดัด แรงเฉือน ได้ดี เพื่อใช้ทดแทนชิ้นส่วนที่มีปัญหา หรือแม้แต่ต้องการเพิ่มความสามารถในการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก การติดตั้ง CFRP นั้นทำได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ไม่มีงานสกัดปูนให้เสียโครงสร้าง


image2


ข้อมูลเพิ่มเติม

LINE ID = orlanmax

ดู 241 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page