พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

แผ่น pe sheet

พลาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีต

ทำไมต้องปูพลาสติกก่อนเทคอนกรีต

ทำไมจึงต้องใช้พลาสติกปูก่อนเทคอนกรีต ซึ่งโดยทั่วไปงานก่อสร้างที่ต้องมีการเทคอนกรีตติดกับดิน จะมีการเทคอนกรีตหยาบหรือ Lean concrete ก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตตามไปอีกรอบ แต่งานขนาดเล็กบางครั้งการเทคอนกรีตหยาบอาจจะเปลืองงบประมาณและมีขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้น การใช้พลาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีตจึงน้ำมาใช้ทดแทน โดยพลาสติกปูรองนี้จะใช้กับงานเทคอนกรีตขนาดเล็ก 

พาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีต
พลาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีต
plastic LDPE.jpg
พลาสติกรองก่อนเทคอนกรีต.jpg

ข้อดีของพลาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีต

1) ให้เกิดความหนาที่ผิวคอนกรีตที่คงที่ตลอดพื้นที่

2) เกิดการป้องกันความชื้นหลังตากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว

3) คอนกรีตไม่ผสมกับดินหรือน้ำที่ผิวดินเป็นผลให้คอนกรีตมีอัตราการรับกำลังที่ต่ำลง

4) ปริมาตรคอนกรีตคงที่

ขนาดและความหนาพลาสติกปูรองก่อนเทคอนกรีต

ความหนา 0.07, 0.10, 0.12 มิลลิเมตร 

กว้าง 1.20 เมตร

ยาว 500 เมตร

ชนิดพลาสติก pe

Low Density Polyethylene (LDPE)

สนใจสั่งซื้อติดต่อ 

086-813-9621

Line id: rockmax99