กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน

Bitumen waterproof sheet membrane for roo

กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน ผลิตมาจากวัสดุชนิดบิทูเมนหรือยางมะตอย โดยมากมี 2 ชนิด คือ ชนิดลอกกาว และชนิดเป่าไฟ ความหนา มี 1.5 - 4.0 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร เป็นกันซึมดาดฟ้าและกันซึมใต้ดินได้ มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกันซึมตัวอื่น กันซึมดาดฟ้าชนิเมมเบรนนี้มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย 

การติดตั้งกันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ช่างทั้วไป ไม่สามารถทำได้ กันซึมดาดฟ้าชนิดนี้มีอายุประมาณ 5-10 ปี ซึ่งขึ้นกับสภาพการใช้งานและคุณภาพวัสดุกันซึม การหาวัสดุกันซึมชนิดนี้ จะมีมากในท้องตลาด เนื่องจากนิยมใช้เป็นที่แพร่หลาย หารติดตั้งวัสดุ ควรดูมาตรฐานช่างเป็นสำคัญ

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap