top of page

วีว่าบอร์กับการรั่วซึมรอยต่อแผ่น

Smart board / cement wood board vs problem of leakage on joint

กันซึมบนแผ่นวีว่าบอร์ด
แผ่นวีว่าบอร์ด
PU sealant for vivaboard.jpg

Viva Board คืออะไร?

Viva Board (วีว่า บอร์ด)  คือแผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ (Wood Cement Board) ผลิตโดยการนำไม้สกัดย่อย ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาผสมกัน ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกนำไปโปรยบนแบบเหล็กด้วยกรรมวิธีพิเศษ ผลิตโดยการ นำไม้ปลูกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็ก ละเอียดผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ โดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า ส่วนผสมหยาบจะอยู่กลางแผ่นและประสานกันให้ความแข็งแรง การขึ้นรูปแบบต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวทำให้วีว่า บอร์ด เป็นวัสดุเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นปราศจากความเสี่ยงจากการแยกชั้น ส่วนผสมนี้จะถูกนำไปอัดด้วยแรงกดสูงจนได้ความหนาที่ต้องการ ทำให้ซีเมนต์ห่อหุ้มและแทรกตัวในเนื้อไม้และประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีความคงทนและไม่ผุกร่อน

การนำไปใช้ในงานหลังคา

ที่จริงแล้ววีว่าบอร์ดสามารถใช้งานได้หลากหลายแบบ ทั้งเป็นพื้นรับน้ำหนัก, ผนังกั้นห้อง, ผนังทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร แต่ที่เราจะให้ความสนใจคือใช้เป็น "หลังคา" โดยใช้ความหนาที่ 24 มิลลิเมตร รอยต่อระหว่างแผ่นให้เว้นร่อง 5 มิลลิเมตร แล้วยาด้วยวัสดุยาแนวชนิด โพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) ปัญหาคือเมื่อไปใช้งานจริง ร่องยาแนวยาไม่ดี หรือยาแนวไม่ได้มาตรฐาน อายุของยาแนวไม่ทนต่อแดดและฝน จึงมีปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อย ทั้งการรั่วและอายุการใช้งานที่สั้นลง

การแก้ไขมีทั้งการลอกยาแนวเดิมออกทั้งหมด แล้วใช้ยาแนวที่มีคุณภาพสูง เช่น MS polymer sealant ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพอากาศและความร้อนและฝนได้ดีกว่า ปิดทับผิวหน้าด้วยเทปกันซึม ชนิด Heavy Duty หลังจากนั้นจึงลงสีกันซึมทับ 3 เที่ยว ทั้งนี้ ทุก 3-4 ปีควรทำการตรวจสภาพ และตรวจสอบวัสดุว่ายังมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

bottom of page