วีว่าบอร์กับการรั่วซึมรอยต่อแผ่น

Smart board / cement wood board vs problem of leakage on joint

กันซึมบนแผ่นวีว่าบอร์ด
แผ่นวีว่าบอร์ด
PU sealant for vivaboard.jpg

Viva Board (วีว่า บอร์ด)  คือแผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ (Wood Cement Board) ผลิตโดยการนำไม้สกัดย่อย ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาผสมกัน ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกนำไปโปรยบนแบบเหล็กด้วยกรรมวิธีพิเศษ ผลิตโดยการ นำไม้ปลูกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็ก ละเอียดผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ โดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า ส่วนผสมหยาบจะอยู่กลางแผ่นและประสานกันให้ความแข็งแรง การขึ้นรูปแบบต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวทำให้วีว่า บอร์ด เป็นวัสดุเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นปราศจากความเสี่ยงจากการแยกชั้น ส่วนผสมนี้จะถูกนำไปอัดด้วยแรงกดสูงจนได้ความหนาที่ต้องการ ทำให้ซีเมนต์ห่อหุ้มและแทรกตัวในเนื้อไม้และประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีความคงทนและไม่ผุกร่อน

การนำไปใช้งานก็หลากหลัยทั้งเป็นพื้นรับน้ำหนัก ผนังกั้นห้อง เป็นผนังทั้งภายในและภายนอก แต่ที่เราจะให้ความสนใจคือใช้ทไเป็นหลังคา โดยใช้ความหนาที่ 24 มิลลิเมตร รอยต่อระหว่างแผ่นให้เว้นร่อง 5 มิลลิเมตร แล้วยาด้วยวัสดุยาแนวชนิด โพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) ปัญหาคือเมื่อไปใช้งานจริง ร่องยาแนวยาไม่ดี หรือยาแนวไม่ได้มาตรฐาน อายุของยาแนวไม่ทนต่อแดดและฝน จึงมีปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อย ทั้งการรั่วและอายุการใช้งานที่สั้นลง

การแก้ไขมีทั้งการลอกยาแนวเดิมออกทั้งหมด แล้วใช้ยาแนวที่มีคุณภาพสูง เช่น MS polymer sealant ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพอากาศและความร้อนและฝนได้ดีกว่า ปิดทับผิวหน้าด้วยเทปกันซึม ชนิด Heavy Duty หลังจากนั้นจึงลงสีกันซึมทับ 3 เที่ยว ทั้งนี้ ทุก 3-4 ปีควรทำการตรวจสภาพ และตรวจสอบวัสดุว่ายังมีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่