[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

ยางหยอดร้อน ยางมะตอยต้มหยอด ยางหยอดจ้อย

วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (ตามมาตรฐาน มอก.479-2541)

Rockmax Jointseal คือ ยางหยอดร้อนหรือยางมะตอยต้มหยอด เพื่หยอดร่องรอยต่อถนนคอนกรีต ผลิตมาจากยางมะตอย และสารผสมเพิ่มชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน ทนความร้อนและอุณหภูมมิสูง การยึดเกาะดีเยี่ยมใช้ในการยาแนวร่องถนนคอนกรีต

 

ลักษณะการใช้งาน

 • ยาแนวถนนคอนกรีต

 • ยาแนวคอนกรีตในงานเขื่อน

 • ยาแนวพื้นคอนกรีต

 • ยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

 • ซ่อมแซมผิวคอนกรีตถนน

 

คุณสมบัติ

 • มีค่าความยืดหยุ่นตัวดี

 • ทนทานกับอุณหภูมืที่สูงได้ดี

 • ทนความร้อนและการเสียดสี

 • ยึดเกาะดีไม่หลุดล่อน

 • ทนน้ำขัง

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ความถ่วงจำเพาะ                          1.31

อุณหภูมิวาบไฟ                            >250 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิปลอดภัย                         >175 องศาเซลเซียส

จุดไหลเท                                   140 ถึง 150 องศาเซลเซียส

เพนิเทรชัน                                 50

ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำหนักกด 150 กรัม ในเวลา 5 วินาที

การไหล                                     0.0 มิลิเมตร

ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทำมุม 75 องศา

การยึดเหนี่ยว                              ผ่าน

ไม่เกิดรอยแตกร้าวหรือการแยกตัว ลึกเกิน 6.4 มิลลิเมตร

 

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดรอยต่อให้ดี ไม่มีฝุ่น ผง ดิน ปนเปื้อน นำตัววัสดุใส่ลงในหม้อต้ม ไม่จำเป็นต้องแกะพลาสติกหุ้มออก ควบคุมอุณหภูมิน้ำมันที่ต้มไม่ให้เกิน 240 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิวัสดุไม่เกิน 170 องศาเซลเซียส

 

วิธีการใช้งาน

เทยางหยอดลงบนร่องแนว ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนเปิดจราจร

 

อัตราการใช้งาน: สอบถาม

 

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำมันก๊าด

 

ข้อจำกัด

 • ห้ามใช้ยาแนวแนวตั้ง

 • อย่าเติมน้ำขณะต้ม

 

ขนาดบรรจุ

15 กิโลกรัม ต่อกล่อง

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

 

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

Rockmax Jointseal is hot applied joint sealant. It composed of synthetic rubber, resin, additive, asphalt and selected grade filler. Excellent properties for horizontal concrete joint especially road, highway and bridge joints.

 

AREA OF USES

 • Horizontal joint for road, bridge, highway.

 • Joint in Dam.

 • Horizontal joint for concrete slab.

 • Horizontal joint for industrial slab.

 • Fill void in road or slab.

 

ADVANTAGES

 • High elastomeric.

 • Excellent temperature resistance.

 • Resistance in sunlight.

 • Good adhesion and bonding.

 • Chemical resistance.

 

TECHNICAL PROPERTIES

Specific Gravity: 1.31

Flash point: >250ºC degree

Safe heating temperature: > 170ºC degree

Pour point: 140-150ºC degree

Cone penetration (25C, 150g, 5s, 0.1mm): 40

Flow (60C, 5 h, incline 75, mm): 0.0

Bond strength: pass

 

PREPARATION

Concrete joint must be clean and dry free from oil, dust, particles. It is recommended to apply Roxkmax Joint Primer to achieve good bonding.

 

Melt Rockmax Jointseal together with the wrap plastic in an oil jacket melter. Control oil temperature not higher than 240ºC and control sealant temperature not higher than 170ºC. Make sure sealant is homogeneous and ready to pour.

 

APPLICATION

Pour Rockmax Jointseal immediately after melt. Working with in 2 – 3 hours. Setting time is approximate 4 to 5 hours before open to traffic.

 

CLEANING    

Clean all tools and equipments immediately with kerosene or mineral turpentine.

 

 

COVERAGE RATE

  

LIMITATIONS

 • Do not allow water to contact with molten sealant.

 

PACKAGING

15kg Carton.

 

STORAGE

Storage in shade and dry condition Avoid from frost, water, moisture and high temperature.

 

SHELF LIFE

12 months if kept follow instructions.

 

PRECAUTIONS

In case of fire use dry chemical extinguisher or carbondioxide or sand. Do not use water. If molten material contact to skin use cold water and see doctor immediately. Avoid contact with skin and eye. Goggle and glove must be use while application. Standard safety precaution must be followed.