[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

typical detail พีวีซี วอเตอร์สต๊อป การติดตั้งโดยทั่วไป

กรณีติดตั้ง พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ให้ทำการขึงวัสดุด้วยลวดผูกเหล็กเข้ากับเหล็กเสริมคอนกรีต โดยขึง พีวีซี วอเตอร์สต๊อปให้แน่นหนา ไม่เกิดการหย่อนหรือขาดขณะทำการเทคอนกรีต หลายด้านที่ตีไม้แบบจำเป็นต้องยาด้วย ยาแนวเพื่อกันน้ำซีเมนต์ไหลออก ไม้แบบต้องมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะต้านแรงดันคอนกรีตขณะเทและหลังเท ถอดแบบด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป เกิดความเสียหาย

การแขวน พีวีซี วอเตอร์สต๊อป โดยใช้เหล็กงอ

สามารถใช้ลวดหรือเหล็ก ทำเป็นหูหิ้วจับ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ควรติดตั้งด้วยเหล็กที่เหนียวและทนทาน เพื่อกันไม่ให้ พีวีซี วอเตอร์สต๊อปหลุดร่วง

การต่อ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป เป็น 4 ทาง

กรณี ต้องทีรอยต่อ 4 ทาง ให้เชื่อม พีวีซี วอเตอร์สต๊อปดังรูป

การเชื่อม พีวีซี วอเตอร์สต๊อป step by step

INSTALLATION

PVC waterstop are installed prior to concrete placement to ensure proper positioning. Make sure PVC waterstops is in good condition, clean and free from oil, dust and dirt. 

 

Split formwork is required for installation ribbed or dumbbell type PVC waterstop. Split formwork allow half of waterstop be positioned within the first pour and projecting into the second pour. The centerline of waterstop must be aligned with centerline of concrete joint. The split form must be leak proof to prevent leak of fresh concrete. 

 

To fix the waterstop in place we recommended to use steel clip or built on-site hog ring to hang waterstop with steel wire off adjacent reinforcement. This is to prevent waterstop from folding over during concrete placement. 

 

Ensure that PVC waterstop is clean prior to concrete placement. Pour concrete carefully and vibrate around waterstop for prevent air bubbles, holes or air pockets or honeycombing.  

 

SPLICING PROCEDURE

All transition, intersection, end joint must be splice by butt. PVC waterstop is easily join using spicing iron or heat blower machine. The end of waterstop must be cut using industrial grade cutter or machine saw cut. Uniformly melt the both side of pvc waterstops using spicing iron or heat blower machine. Hold the two pieces of waterstop together immediately. Hold until the material has cool down (approximately 30-60 second).

 

Alternatively splice method please consult Technical services.

  

CLEANING

Clean all tools and equipments immediately with water.

 

STORAGE

Storage Rockmax PVC in shade and dry condition. Avoid from water, moisture, high temperature and direct sun light.