[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

ซีเมนต์เกร้าท์ (Cement Grout)

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax GP คือ ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวใช้ได้กับงานทั่วไป ไหลตัวเข้าแบบได้ดี ใช้แพร่หลายในงานก่อสร้างทั่วไป เช่นงานเกร้าท์ฐานเสา งานเกร้าท์ซ่อมแซมคอนกรีต

 

ลักษณะการใช้งาน

 • อุดรูโพรงในคอนกรีต

 • งานซ่อมแซมคอนกรีต

 • งานเกร้าท์ฐานเสา

 • งานเกร้าท์ทั่วไป

 

คุณสมบัติ

 • รับกำลังสูง

 • มีอัตราการไหลตัวได้ดี

 • ไม่เยิ้มผิวหน้า

 • ไม่เกิดการแยกตัว

 • ไม่มีส่วนผสทของคลอไรด์

 • ไม่เกิดการหดตัว

 • ใช้งานง่าย ผสมน้ำใช้ได้เลย

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ                                     ผงซีเมนต์

สี                                              เทาเข้ม

ความหนาแน่น                           1.65 – 1.70 กิโลกรัมต่อลิตร

อัตราการผสม                             ปูน : น้ำ = 1 : 0.14

ค่าการยึดเกาะคอนกรีต 2.0 นิวตันต่อตาราง มม.

ค่ารับกำลังอัดคอนกรีต (น้ำ 16%) 

                1 วัน                         25 – 30 นิวตันต่อตาราง มม.

                3 วัน                         40 – 45 นิวตันต่อตาราง มม.

                7 วัน                         52 – 55 นิวตันต่อตาราง มม.

                28 วัน                       60 – 65 นิวตันต่อตาราง มม.

การเยิ้มที่ผิวหน้า                         ไม่มี

อัตราการขยายตัว                        >0.1 %

การไหลตัว (J rote)                     10 – 12 วินาที

เวลาการเซ็ตตัวเบื้องต้น (ที่ 30°C)                 > 4 ชั่วโมง

เวลาการเซ็ตตัวสุดท้าย (ที่ 30°C)                   < 12 ชั่วโมง

อัตราการใช้                                1 ถุง (25kg) = 13 ลิตรมอร์ต้าร์

                                                80 ถุง = 1 ลูกบาศ์กเมตร มอร์ต้าร์

อุณหภูมิขณะใช้งาน                    +5 ถึง +45 องศาเซลเซียส

ช่องว่างเล็กสุดที่เทได้                  8 มิลลิเมตร

ช่องว่างใหญ่สุดที่เทได้ 80 มิลลิเมตร

 

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่พร้อมจะทำการเกร้าท์ต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ทำการพรมน้ำให้ทั้วประมาณ 4-8 ชั่วโมงก่อนการเกร้าท์

 

วิธีการผสม

ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 3.50 ลิตร โดยอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ระหว่าง 15 – 25 องศาเซลเซียส เทวัสดุลงในถังที่มีน้ำอยู่พร้อมกับการกวนไปพร้อมๆ กัน ใช้เวลากวนประมาณ 3 – 4 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดี พร้อมใช้งาน

 

  

วิธีการใช้งาน

ตรวจสอบท่อระบายอากาศในกรณีที่เทเกร้าท์ในพื้นที่ที่ลึก ไม้แบบต้องแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของวัสดุได้ดี ให้เทเกร้าท์ลงไปโดยมีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 15 ถึง 25 นาทีต่อการผสมหนึ่งครั้ง

 

การบ่ม

ทำการพรมน้ำหรือใช้พลาสติกคลุมตัววัสดุหลังจากการเทเป็นเวลา  7 วัน ลักษณะการบ่มคล้ายการบ่มคอนกรีต หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตได้

 

การทำความสะอาด

ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยน้ำทันที

 

ข้อจำกัด

 • อย่าเทวัสดุในขณะที่อุณหภูมิสูง

 • ให้ใช้เครื่องผสมไฟฟ้าเท่านั้น

 • กรณีเทเกร้าท์ปริมาณมาก

ขนาดบรรจุ

25 กิโลกรัม

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส

 

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่เก็บอย่างถูกวิธี

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์