top of page

รอยร้าวที่มากขึ้นในอาคารเก่า

Crack for detriorate building

รอยร้าวรับเหมาซ่อมแซม.jpg
รอยร้าวอาคารเก่า.jpg

การเกิดรอยร้าวหรือรอยแตกของคอนกรีตทั้งตัวอาคารที่มีอายุการใช้งานมีสาเหตุมากมาก แบางบ่อยๆ ได้ 2 แบบ คือ รอยร้าวที่เกิดกับโครงสร้างที่รับกำลัง เช่น คาน เสา พื้น หรือ ฐานราก กับ รอบร้าวที่เป็นปูนมอร์ต้าร์ทั่วไป การเกิดรอยร้าวนี้มีสาเหตุมาจากหลายประการ ดังนี้ 

1. วัสดุมีการเสื่อมสภาพตามอายุ ยกตัวอย่าง คอนกรีต มีอายุเกิน 30 ปี มักเกิดการเสื่อมสภาพตามการใช้งา่น เนื่องจาก การรับน้ำหนัก การแอ่นตัว การยืดหดตัวจากสาเหตุต่างๆ โดยมากคอนกรีตมีอายุอย่างน้อย 100ปีแต่เนื่องจากการใช้งานและการตัดต้นทุน ทำให้คอนกรีต มีอายุสั้นลง การที่อายุของคอนกรีตมีจำกัด การเกิดรอยร้าวจึงแปรผันตามอายุของคอนกรีต ยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพและผิวจะแตกร้าวได้ง่าย กลายเป็นฝุ่น เป็นเศษคอนกรีต

2. การไม่มีวัสดุปิดผิวทับคอนกรีต อาคารใหม่ๆ มักมีการดูแลรักาษเป็นประจำ ทาสี ทากันซึม ยาแนวกันตลอดเวลา แต่หลังจาก ผ่านไป การดูแลลดน้อยลง คอนกรีต ต้องทนต่อสภาพอากาศโดยตรงไม่มีตัวช่วยกันความร้อน ฝน น้ำ หรือ ลม ได้ การเกิดรอยร้าวเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

3. การปรับเปลี่ยนสภาพดินและน้ำใต้ดิน เป็นผลให้การไหลตัวของดินมีการเปลี่ยนแปลง การทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน การทรุดตัวมากเกิดกำหนดที่ฐานรากจะรับได้เป็นผลให้เกิดรอยร้าวในคอนกรีต 

สาเหตุอื่น อาจจะมีเพิ่มเติมตามแต่ ภูมิภาคหรือพื้นที่ ซึ่งควรมีการวำรวจรอยร้าวอยู่สม่ำเสมอและอย่าละลเยที่จะซ่อมแซม

bottom of page