[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ และน้ำยาทาแบบสูตรน้ำมัน

Mould Release Agent for Concrete (water based & oil based)

Rockmax Moform W คือน้ำยาทาแบบสูตรน้ำใช้สำหรับทาแบบ หรือคอนกรีต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง เมื่อใช้แล้วจะได้คอนกรีตที่มีผิวหน้า เนียน เรียบ ไม่มีคราบดำติด ก่อนใช้งาน ควรทำการทดสอบกับพื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพื่อดูความเข้ากันได้ของวัสดุกับไม้แบบ

 

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Moform W ใช้เป็นน้ำยาทาแบบได้กับแบบไม้ และแบบเหล็ก

 

คุณสมบัติ

 • ให้ผิวคอนกรีต เนียน เรียบ

 • ใช้งานง่าย ไม้ต้องเจือจาง

 • มีราคาสมเหตุสมผล

 • ไม่มีสารพิษหนัก

 • ไม่มีคราบดำ

 

ข้อมูลทางเทคนิค

สี :                                                            สีน้ำนม

รูปแบบ :                                                   ของเหลว

ค่าความถ่วงจำเพาะ :                                  1.00

 

อัตราการใช้งาน ( แบ่งตามผิวหน้าคอนกรีต )

                 หน้าหยาบ  :               10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว

                หน้าเรียบ   :               18 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว

 

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฏี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

 

การเตรียมพื้นผิว

ไม้แบบต้องมีความสะอาด ไม่มีฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ติดอยู่

 

วิธีการใช้งาน

ทาน้ำยาทาแบบด้วยลูกกลิ้งลงบนแบบที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้ฝนตก จะชะล้างน้ำยาทาแบบออกหมด ระยะเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์

 

การทำความสะอาด

ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 

ขนาดบรรจุ

200 ลิตร ต่อถัง

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

 

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

 

ข้อจำกัด และข้อแนะนำ

 • ห้ามผสมน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เพื่อทำให้เจือจาง

 • รออย่างน้อย 7 วัน  และล้างทำความสะอาด ก่อนฉาบปูน            (ควรทดสอบก่อนการฉาบ หรือติดวัสดุปิดทับ)

 • การทา หรือเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

น้ำยาบ่ม

Curing Compound

Rockmax Cure คือน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ผลิตมากจากวัสดุไม่มีสารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดนี้จะซึมผ่านผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยาเคมีกับคอนกรีต เพื่อกักน้ำในคอนกรีต ไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนกรีตเร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีตไม่เกิดการพัฒนากำลังตามทฤษฏี น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ยังสามารถทำให้คอนกรีต มีความแข็งแกร่งที่ผิวหน้าอีกด้วย เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตที่ใช้แพร่หลายทั่วไปในงานก่อสร้าง น้ำยาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และใสได้

 

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Cure ใช้เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตได้กับทุกโครงสร้างคอนกรีต

ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครงสร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ

 

คุณสมบัติ

 • ลดอัตราการสูญเสียน้ำ ในการเทคอนกรีต

 • เพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีต

 • ลดอัตราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น

 • เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรประหยัด

 • ลดต้นทุนแรงงานก่อสร้าง

 • ไม่ติดไฟ หรือเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิง

 • ไม่มีสารพิษหนัก หรือโลหะหนัก

 • สามารถฉาบ หรือปิดทับได้ (ติดต่อ บริษัท ร็อคแมค จำกัด ก่อนการติดตั้ง)

 • น้ำยาบ่มคอนกรีต มิใช่ชนิดเกิดฟิล์มที่ผิว

 

ข้อมูลทางเทคนิค

สี :                                                            ใสหรือชมพู

รูปแบบ :                                                   น้ำยา

ค่าความถ่วงจำเพาะ :                                  1.03

 

อัตราการใช้งาน ( โดยประมาณ )

     ผิวหน้าหยาบ         :               7-10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว

     ผิวหน้าเรียบ          :               10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว

     จำนวนเที่ยว          :               1-2 เที่ยว

 

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฏี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตควรสะอาด และอยู่ในสภาพดี

 

วิธีการใช้งาน

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ พ่น ทา หรือ แช่ทิ้งไว้ (พื้นคอนกรีต) หลังจากที่รื้อไม้แบบทันที พ่นให้อัตราการใช้ ที่เพียงพอ และต่อเนื่องกับ จำนวนเที่ยว และอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น หรือพื้นที่สูงลมแรง น้ำยาบ่มคอนกรีต จะซึมผ่านโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถึง   1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิทที่ 24 ชั่วโมง

 

การทำความสะอาด

ล้างอุปกรณ์เครื่องมือออกด้วยน้ำสะอาด

 

ขนาดบรรจุ

200 ลิตร

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

 

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

 

ข้อจำกัด และข้อแนะนำ

 • ห้ามผสมน้ำ หรือสารละลายต่างๆ เพื่อทำให้เจือจาง

 • ห้ามใช้กับส่วนผสมหยาบที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

 • บริเวณที่มีความชื้นสูง อาจจะเกิดฟิล์มที่ผิวหน้า ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด และแปรงขัด

 • รออย่างน้อย 7 วัน  และล้างทำความสะอาด ก่อนฉาบปูน            (ควรทดสอบการยึดติดของปูนฉาบวัสดุสำหรับผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเท่านั้น ก่อนการฉาบ หรือติดวัสดุปิดทับ)

 • การทา หรือเคลือบวัสดุอื่น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง