top of page

วิธีซ่อมรอยร้าวแผ่นผนังพรีคาสคอนกรีตเสริมเหล็กหรือดึงลวด

Repair of crack on precast concrete wall

ซ่อมรอยร้าวแผ่นพรีคาส.JPG

ผนังพรีคาสคอนกรีต มีการใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันเห็นได้จากการก่อสร้างบ้านและอาคารจะนิมใช้ การเกิดรอยร้าวในพรีคาสคอนกรีต พบได้น้อยกว่าการเกิดรอยร้าวแบบหล่อในที่ เยื่องจากมีการควบคุมคุณภาพค่ออนข้างดี ทั่งเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานและ QC

 

การซ่อมรอยร้าวในแผ่นผนังพรีคาสคอนกรีต ใช้วิธี ซ่อมด้วย epoxy injection หรือการซ่อมด้วยวัสดุชนิด polyurethane structural ซึ่งหาได้ยากและมีราคาสูงเมื่อเทียบกับ epoxy การซ่อมรอยร้าวนี้ควรดูให้แน่ใจว่ารอยร้าว มีความยาวและความกว้างเท่าใดเพื่อใช้การซ่อมแซมรอยร้าวที่ถูกวิธี การซ่อมรอยร้าวหรือรอย crack จะเน้นไปที่เสริมกำลังให้กับโครงสร้างชิ้นส่วนนั้น

bottom of page