top of page

การซ่อมรอยร้าวของสระว่ายน้ำ

Crack on wall and slab of swimming pool

รอยร้าวสระว่ายน้ำ

รอยร้าวที่เกิดบนสระว่ายน้ำ มักเกิดโดยมากเป็นแนวรอยร้าวยาวตามผนังและพื้น และโดยมากมักจะเป็นช่วงที่มีการฝากท่อ พีวีซี หรือ ท่อสำหรับสายไฟ รอยร้าวนี้พบได้ง่ายมาก เนื่องจากมีขนาดกว้างพอสมควร การตรวจสอบควรทำทันทีหลังแกะแบบ โดยการเช็คความสมบูรณ์ของคอนกรีตทั้งระบบ และตรวจเช็คอีกครั้งหลังจากบ่มตัวแล้ว 28 วัน หรือก่อนปูกระเบื้อง 

หากพบรอยร้าวในสระว่ายน้ำ ควรทำการวัดความยาว วัดความกว้างของรอยร้าว และตรวจสอบว่าภายใน 7-14 วันมีการเคลบื่อนตัวของรอยร้าวหรือไม่ รอยร้าวหยุดแล้วหรือไม่ ถ้ารอยร้าวยังวิ่งอยู่ต้องทำการสังเกตุและเรียกวิศวกรมาตรวจสอบกรณีฐานรากหรือเสาเข็มมีการทรุดตัวผิดปกติ

การซ่อมแซม โดยมากใช้การซ่อมชนิด epoxy injection และเก็บรอยร้าวที่ผิวหน้าทั้งหมดด้วย epoxy mortar 

รอยร้าวสระว่ายน้ำ.JPG
bottom of page