top of page

การทรุดตัวของส่วนต่อเติม เกิดการแตกร้าว รอยแยก

Different in settlement between new building and existing building

รอยร้าวผนังแนวเฉียง

การต่อเติมบ้าน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือแม้แต่ห้องนอน เป็นเรื่องปรกติสำหรับเราที่ซื้อบ้านจัดสรร เพราะต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและเกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น การต่อเติมนี้ส่วนมากก็จะหาผู้รับเหมารายย่อยเพราะเป็นงานขนาดเล็ก 

ปัญหามี 2 แบบ คือ 1 ถ้าเชื่อมโครงสร้างระหว่างเก่ากับใหม่ปัญหานี้จะเกิดการดึงตัวบ้านเดิมซึ่งแน่นอนว่าเกิดรอยร้าวขึ้นหลายที่โดยเฉพาะบ้านเดิม แต่ในปัจจุบันปัญหานี้เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากได้เกิดการให้ความรู้กับผู้รับเหมา เรื่องการเชื่อมอาคารเดิม

ปัญหาที่ 2 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันแต่ไม่ได้เชื่อมโครงสร้าง ปัญหาก็มีตั้งแต่การแยกตัวของอาคาร รอยร้าวระหว่างรอยต่อ รอยแยก รอยแตกซึ่งไม่เป็นปัญหากับโครงสร้างเดิม เพียงแต่เกิดรูหรือช่องจากรอยต่ออาคารทั้งสอง

การแก้ไขโดยมากก็เอาซลิโคนมาอุดซึ่งไม่ได้เติมเต็มทั้งรอยแยก เราจึงแนะนำให้ใช้โฟมกระป๋องหรือเรียกว่า โฟม pu ในการอุด ใช้งานง่ายและเติมเต็มทั้งรอยต่อ ทั้งนี้รอยแยกจะดำเนินต่อไปจนกว่าการทรุดตัวจะลดน้อยลงและอาจจะหยุดในที่สุด เวลาในการทรุดตัวตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินและสภาพน้ำใต้ดิน

bottom of page