top of page

รอยร้าวปูนฉาบ ปัญหาที่พบได้กับทุกโครงการก่อสร้าง

รอยร้าวปูน

สาเหตุการเกิดรอยร้าวผนังฉาบปูน

สาเหตุจะมาจากหลายปัจจัยที่เป็นต้นตอของการเกิดรอยร้าวที่ผนังฉาบปูน ตัวอย่างได้แก้ คนงานฉาบปูนหนาไป หรือบางไป หรือผสมน้ำมากไป การใช้วัสดุคุณภาพต่ำ การผสมทรายเยอะๆ น้ำเยอะๆ เกิดการหดขยายตัวตามธรรมชาติ หรือ ไม่มีการพรหมน้ำหรือบ่มน้ำหลังแห้งตัว เป็นต้น การเกิดรอยร้าวบนผนังปูนฉาบใช่ว่าจะไม่อันตรายเสียทีเดียว ต้องตรวจสอบสาเหตุให้แน่นอนว่ามาจากปัญหาด้านโครงสร้างหรือไม่ ซึ่งสามารถเรียกหาวิศวกรเพื่อมาตรวจสอบได้ แต่ในบทรวามนี้จะพูดถึงเฉพาะ รอยร้าวที่มิได้เกี่ยวกับโครงสร้างหรือ non structural crack

รอยร้าวปูน

การแก้ไขและการป้องกัน

การแก้ไขจำเป็นต้องรื้อปูนฉาบเดิมออก ทำความสะอาดผิวให้สะอาดและแห้ง พรหมน้ำหมาดๆ ใช้น้ำยาประสานคอนกรีต เพื่อเพิ่มการยึดเหนี่ยวปูนเก่าและปูนใหม่ ผสมอัตราส่วนให้ได้มาตรฐาน ไม่ผสมน้ำมากเกิน ฉาบแห้งแล้วให้พรหมน้ำหรือบ่มน้ำอย่างน้อย สามวัน หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต 

การป้องกันสามารถเพิ่มความแข็งแรงของปูนฉาบได้ เพียงติดตั้งโครงเหล็กกรงไก่ หรือ ผ้าตาข่ายไฟเบอร์แล้วแต่จะสะดวก เพื่อลดการเกิดรอยร้าวที่ผนัง

หรือเลือกติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับซ่อมผนังแตกร้าวของเรา

รอยร้าวปูน

ข้อควรระวัง

ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้น มาจากปัญหาโครงสร้างหรือไม่ และหลังจากแก้ไขแล้วเกิดปัญหาซ้ำซ้อนตามมาหรือไม่ รอยร้าวกินบริเวณเพิ่มขึ้นหรือไม่ หมั่นตรวจสอบรอยร้าวและสังเกตให้มากขึ้น ถ่ายรูปหรือมารคจุดที่พบ บันทกพน้อมทั้งเก็บรายละเอียด ติดต่อวิศวกรเพื่อวิเคราะห์และแก้ไข

bottom of page