[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

น้ำยาประสานคอนกรีตและน้ำยาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มกำลังยึดเกาะ

ข้อมูลเบื้องต้น

Latex Bonding Agent เป็นของเหลวประเภทโพลีเมอร์สังเคราะห์ใช้เป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ผสมกับปูนทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ผสมกับปูนทรายเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เป็นรองพื้นก่อนการเทปูนทราย เพิ่มความทนทานให้กับปูนทรายหรือปูนฉาบ ตัวน้ำยาผลิตมาจากสารโพลิเมอร์คุณภาพสูงมีสีขาวขุ่นและใช้งานง่าย

 

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้เป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

 • ผสมปูนทรายสำหรับปูนฉาบ(Plastering)

 • งานเทพื้นคอนกรีตผิวหน้า (Topping)

 • เป็นน้ำยาประสานสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต

 • ผสมปูนทรายสำหรับป้องกันน้ำซึม

 • ผสมสำหรับงานฉาบงานตกแต่ง

 

คุณสมบัติ

 • ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยม

 • ลดการแตกร้าว

 • ผลิตภัณท์พร้อมใช้งาน

 • การหดตัวต่ำ

 • เพิ่มความทนทาน

 • ทำหน้าที่เป็นกันซึมได้ดี

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ                     ของเหลว ขาวขุ่น

ความถ่วงจำเพาะ        1.05-1.10 กก./ลิตร

ค่า pH                       6.5-7.5

 

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบหลงเหลืออยู่ พื้นผิวต้องชุ่มน้ำแต่ต้องไม่มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิว ถ้าพื้นผิวแห้งต้องทำการชุ่มผิวคอนกรีตด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยเป็นเวลา 6 ชั่วโมงก่อนเริ่มการใช้งาน

 

การเตรียมวัสดุ

สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

อัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนัก)

Rockmax Latex กับน้ำสะอาด =   1:1

ซีเมนต์กับทราย =                       1:1

ผสมปูนซีเมต์กับทรายให้เข้ากัน ผสม Rockmax Latex กับน้ำให้เข้ากันประมาณ  1 นาที ผสมทั้งปูนทรายกับน้ำยาที่ผสมกับน้ำทำการกวนสารให้เข้ากันภายใน 2 ถึง 3 นาที สังเกตวัสดุที่ผสมจะเป็นครีมข้น นำวัสดุที่ผสมไปฉาบบริเวณที่ต้องการประสานโดยมีความหนาตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร และควรเทคอนกรีตในขณะที่วัสดุผสมยังไม่แห้ง

 

สำหรับผสมปูนทราย ปูฉาบ กันซึม

อัตราส่วนผสม (โดยน้ำหนัก)

Rockmax Latex กับน้ำสะอาด =   1:2

ซีเมนต์กับทราย =                       1:2.5

วิธีผสมเหมือนกับที่อธิบายข้างต้น

ทำการฉาบวัสุผสมในบริเวณพื้นผิวที่ชุ่มน้ำและทำการบ่มหลังจากฉาบเสร็จ 24 ชั่วโมง

 

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันทีด้วยน้ำสะอาด

 

ข้อจำกัด

 • ควรผสมตัววัสดุกับ น้ำ ซีเมนต์และทรายเสมอ

 • การผสมควรใช้เครื่องมือผสมเท่านั้น

 • หลังผสมควรใช้งานภายใน 30 – 40 นาที

 • พื้นผิวต้องชุ่มน้ำทุกครั้ง

 

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร/ถัง หรือ 20 ลิตร/ถัง หรือ 200 ลิตร/ถัง

 

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

 

อายุการเก็บรักษา

12 เดือนในกรณีที่ยังไม่เปิดและเก็บอย่างถูกวิธี

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และอื่นๆ ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดให้มากที่สุดแล้วรีบพบแพทย์

 Latex Bonding agent is a modified polymer emulsion bonding agent suitable to use in many applications include bonding agent between old and new concrete, new to new, old to old concrete substrate, waterproof render mortar, adhesive bonding grout, improve floor screed properties and improve durability in cement mortar.Latex Bonding agent is a dispersion of internally plasticized high polymer resin in water.  It is a ready to use and milk white liquid with a viscosity only slightly greater than that of water.

 

AREA OF USES

Latex Bonding agent can used to improve bonding, adhesion, durability, watertight and protection to cement mortar. The application areas include mortar, render, plastering, floor screed, bonding construction joints, preventions of cold joints, leveling of floor, application on vertical and horizontal areas, portable waters and etc.

 

ADVANTAGES

 • Excellent adhesion.

 • Excellent water resistance.

 • Increase durable bond.

 • High elasticity.

 • Interior or exterior use.

 • Reduce shrinkage.

 • Can apply in portable water.

 • Simply mix with cement, sand and water.

 • Widely use for bonding old to new concrete.

 • Ready to use.

 • Use as bonding for repair materials.

 

TECHNICAL PROPERTIES

Color and Form:           milky white liquid

Solid content:              approx 45%

Specific Gravity:           1.10

pH value:                     6.5 – 7.5

 

SURFACE PREPARATION

The substrates must be sound, clean and free from dust, dirt, oil, laitance and loose particles. Pre wet substrate before application of latex but no standing water.

 

APPLICATION

Bonding agent for old and new concrete

 

Mix ratio (by weight)

Latex : Water :                         1 : 1

Cement : Sand :          1 : 1

 

(Note: a suitable sand will generally conform to the requirements of ASTM C144)

 

Dry blend cement and sand together. Mix latex and water approximate 1 minute. Add mixed sand and cement into the mixed and continue mix for 1 or 2 minute until homogeneous. The latex slurry should be thick and creamy consistency. Apply latex slurry on the prepared area with minimum 1mm thickness and maximum 3mm thickness.

 

The topping must be applied while the bonding slurry is still soft and plastic.

 

Mortar/Screed/Render/Plastering

Mix ratio (by weight)

Latex : Water               1 : 2

Cement : Sand             1 : 2.5

(Volume of sand and cement might be adjust mix ratio according to requirement of specific application)

Apply mortar on the pre-wet surfaces.

Cure the mortar 24 hours after application.

 

CLEANING

Clean all tools and equipments by clean water.

 

LIMITATIONS

 • Latex must be protected from freezing and do not use below 4°C degree.

 • Do not use latex as bonding slurry without cement, sand and water.

 • latex must be thoroughly mixed for optimum performance by mechanical means.

 • The pot life of bonding slurry is approximate 30-40 minute.

 • Pre-wet substrate before application.

 

PACKAGING

25litre gallon.

 

STORAGE

Storage in shade and dry condition at 10-40ºC. Avoid from sunlight, frost, water, moisture and high temperature.