อะคริลิคกันซึมคืออะไร

acrylic waterproofin What is it?

S__96665609.jpg

อะคริลิคกันซึมกับการใช้งานบนด่านฟ้า

  

    การรับเหมากันซึมบนดาดฟ้าหรือเรียกอีกอย่างว่า “การซ่อมน้ำรั่วบนดาดฟ้า” มีวัสดุให้เลือกใช้ในการซ่อมน้ำรั่วหลายประเภทผู้รับเหมากันซึมมีการเลือกใช้วัสดุกันซึมบนดาดฟ้ามากมายหลายชนิด แต่วัสดุกันซึมที่ได้รับความนิยมมากคือ วัสดุกันซึมชนิดอะคริลิค  ซึ่งเป็นวัสดุกันซึมที่มีเนื้ออะคริลิค มากกว่า 50% เป็นส่วนผสม มีการผสมสารปรุงแต่งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกันซึมบนดาดฟ้า ผู้รับเหมากันซึมมักชอบใช้กันซึมชนิดอะคริลิค เนื่องด้วยเหตุผลใช้ง่าย มีราคาถูกและทนทานต่อแสงแดด และ รังสีUV  ไม่จำเป็นต้องผสมเปิดถังแล้วใช้ได้เลย แต่อะคริลิคกันซึมที่มีปัญหาส่วนมากกับผู้รับเหมากันซึมเนื่องจากพื้นที่ไม่ได้ระดับจะเกิดน้ำขังซึ่งกันซึมชนิดอะคริลิคไม่ทนทานต่อน้ำที่ขังเป็นเวลานานจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเป็นผลให้กันซึมชนิดอะคริลิคเกิดการรอกร่อน อายุการใช้งานสั้นลงกันซึมชนิดอะคริลิคค่อนข้างจะใช้งานโดยไม่ค่อยมีสารพิษจึงเหมาะกับการใช้งานกับหลังคาทุกประเภทเป็นกันซึมดาดฟ้าที่ใช้กันแพร่หลายมากกว่า 50% ในประเทศไทย หากสนใจกันซึมชนิดอะคริลิค ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-864-8658