top of page

รับออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ออกแบบโครงสร้างบ้าน

ออกแบบโครงสร้างเหล็ก

Design of Reinfocred concrete

Steel structure Design

Wood structure Design

Precast concrete structure Design

ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.jpg

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
REINFORCED CONCRETE DESIGN

 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือที่เรียกโดยย่อว่า “โครงสร้าง ค.ส.ล.” โครงสร้างที่ ประกอบของคอนกรีตมีส่วนประกอบหลักคือ ปูนซีเมนต์ หิน กรวดหรือทราย น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต (Admixture) ประกอบกับ เหล็กเสริมคอนกรีต เมื่อรวมประกอบกันจะได้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักและแรงกระทำต่างๆได้ เป็นวัสดุที่คงทนและมีอายุการใช้งานยาวนาน ทั่งยังมีราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับวัสดุโครงสร้างชนิดอื่น

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คือการออกแบบขนาดหน้าตัด ขนาดเหล็กเสริม ขนาดชิ้นส่วน เสปควัสดุที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการก่อสร้าง ให้โครงสร้างนั้นสามารถรับน้ำหนักหรือแรงกระทำที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร โดยมีจุดประสงคืคือความคงทนยาวนานและเกิดความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

การออกแบบโครงสร้าง.jpg
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก.webp

ออกแบบโครงสร้างเหล็ก
STEEL STRUCTURE DESIGN

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel structure) ถูกนำมาใช้ในโครงสร้างมายาวนาน มีความทนาน แข็งแรง และยังสามารถออกแบบก่อสร้างได้รวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องรออายุคอนกรีต การใช้โครงสร้างเหล็กนั้นถูกใช้ในอาคารชนิด โรงงาน โกดัง เป็นต้น เนื่องจากความเร็วและค่าก่อสร้างไม่สูงมาก

ออกแบบโครงสร้างเหล็ก.jpg
โครงสร้างเหล็ก.jpg

งานออกแบบโครงสร้างไม้
Wood structure design
Woo

โครงสร้างไม้ คือ วัสดุที่ใช้หลักเป็นไม้ โดยใช้ไม้ในการรับแรง ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจาก วัสดุไม้เป็นวัสดุที่หายากและมีราคาแพงจึงใช้เหล็กเป็นดครงสร้างมากกว่า สมัยก่อนนิยมมาก

บริการของเรา 

  • บริการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

  • บริการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้าง

  • บริการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Design)

  • บริการออกแบบโครงสร้างไม้ (Wood Structure Design

สนใจงานออกแบบติดต่อ

 089-545-6452
Line ID: @rockmax

bottom of page