[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap

ปูนกันซึมคืออะไร ทำไมบางครั้งเรียกซีมเนต์กันซึม

what is cement waterproofing

ปูนกันซึมคืออะไร

ปูนกันซึม หรือ บ้างครั้งเรียกว่า “ซีเมนต์กันซึม” เป็นคำเรียกโดยย่อของวัสดุกันซึมที่มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักโดยปูนกันซึมจะมี 2 ส่วนผสมคือ Part A เป็นส่วนของปูนผง กับ Part B เป็นส่วนของน้ำยากันซึม เมื่อผสมกันทั้ง 2 ส่วนแล้วจะทำให้เป็นวัสดุกันซึมชนิดทากับคอนกรีต สามารถใช้ได้ทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวสามารถปูกระเบื้องทับได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน ปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึม จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งก่อนปูกระเบื้องในห้องน้ำ ระเบียง สระว่ายน้ำ หรือ ใช้กับถังเก็บน้ำใต้ดิน บ่อปลา เป็นต้น ปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึมมีหลายเกรด ทั้งคุณสมบัติสูงที่มีความยืดหยุ่นสูง หรือ เกรดทั่วไปที่มีความยืดหยุ่นน้อย ปูนกันซึมหาซื้อได้ทั่วไป ตามร้านวัสดุก่อสร้าง หรือ ร้านค้าต่างๆ ในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศไทย แต่เท่าที่พบในช่างส่วนมากยังไม่มีความเข้าใจที่จะใช้งานให้เป็นมาตรฐานโดยมักหลีกเลี่ยงการทาปูนกันซึม หรือ ซีเมนต์กันซึมในห้องน้ำ โดยทั้งที่ไม่มีความรู้และมีความรู้แต่หลีกเลี่ยง ขอเน้นย้ำว่าปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึม เป็นสิ่งที่ต้องติดตั้งทุกครั้งก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ หรือ โครงการที่สัมผัสกับห้องน้ำ ดังที่กล่าวมาข้างต้น.