top of page

ปูนกันซึมคืออะไร ทำไมบางครั้งเรียกซีเมนต์กันซึม

what is cement waterproofing

ปูนกันซึม.jpg
ซีเมนต์กันซึม.jpg

ปูนกันซึมคืออะไร

ปูนกันซึม หรือ บ้างครั้งเรียกว่า “ซีเมนต์กันซึม” เป็นคำเรียกโดยย่อของวัสดุกันซึมที่มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักโดยปูนกันซึมจะมี 2 ส่วนผสมคือ Part A เป็นส่วนของปูนผง กับ Part B เป็นส่วนของน้ำยากันซึม เมื่อผสมกันทั้ง 2 ส่วนแล้วจะทำให้เป็นวัสดุกันซึมชนิดทากับคอนกรีต สามารถใช้ได้ทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวสามารถปูกระเบื้องทับได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน ปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึม จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งก่อนปูกระเบื้องในห้องน้ำ ระเบียง สระว่ายน้ำ หรือใช้กับถังเก็บน้ำใต้ดิน ระเบียง บ่อปลา ถังเก็บน้ำดี เป็นต้น ปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึมมีหลายเกรดหลายคุณภาพ ทั้งคุณสมบัติสูงที่มีความยืดหยุ่นสูง หรือเกรดทั่วไปที่มีความยืดหยุ่นน้อย ปูนกันซึมหาซื้อได้ทั่วไป ตามร้านวัสดุก่อสร้าง หรือ ร้านค้าต่างๆ ในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศไทย แต่เท่าที่พบในช่างส่วนมากยังไม่มีความเข้าใจที่จะใช้งานให้เป็นมาตรฐานโดยมักหลีกเลี่ยงการทาปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึมในห้องน้ำ โดยทั้งที่ไม่มีความรู้และมีความรู้แต่หลีกเลี่ยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ขอเน้นย้ำว่าปูนกันซึมหรือซีเมนต์กันซึม เป็นสิ่งที่ต้องติดตั้งทุกครั้งก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ หรือ โครงการที่สัมผัสกับห้องน้ำ ดังที่กล่าวมาข้างต้น.

การใช้งานปูนกันซึม

พื้นที่ ที่สามารถใช้งานปูนกันซึมได้

 • ระบบกันซึมห้องน้ำ

 • พื้นระเบียง

 • พื้นห้องครัว

 • ถังเก็บน้ำใต้ดิน

 • บ่อพักน้ำ

 • อ่างเลี้ยงปลา

 • ห้องซักล้าง

 • บ่อน้ำทั่วไป

ข้อดีของวัสดุปูนกันซึม

 1. สามารถติดตั้งปูนกันซึมได้ด้วยตัวเอง

 2. ซีเมนต์กันซึมใช้ได้กับบ่อน้ำดี

 3. ปูนกันซึมสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย

 4. สามารถใช้ซีเมนต์กันซึมในหลายพื้นที่

 5. ปูนกันซึมไม่มีโลหะหนักผสม

 6. สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

 7. สามารถใช้ปูนกันซึมกับปูนกาวปูกระเบื้องได้ทุกยี่ห้อ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งปูนกันซึม

 • สว่านกวน

 • ถังเปล่า

 • แปรง หรือลูกกลิ้ง

 • อุปกรณ์ทั่วไป

ปูนกันซึม.JPG
ปูนกันซึม (3).JPG
ปูนกันซึม (1).JPG

การเตรียมพื้นผิวซีเมนต์ทากันซึม

                ปูนกันซึมก่อนที่จะทาลงบนพื้นผิวคอนกรีต คอนกรีตควรมีความสะอาด ไม่มีฝุ่น หรือเศษคาบปูน ไม่มีคาบน้ำมัน หรือจารบี ก่อนการติดตั้งควรทำการดูดฝุ่น ในกรณีที่มีฝุ่นมากตามขอบมุม ให้ทำการเก็บงาน เช่น ติดตั้งเทปกันซึม หรือปั้นบัวสามเหลี่ยม และที่สำคัญก่อนการทาน้ำยาปูนกันซึม ให้ทำการพรมน้ำเพื่อให้พื้นผิวมีความชื้น ก่อนการทาปูนกันซึมลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ห้ามทาปูนกันซึมบนพื้นผิวที่แห้งโดยเด็ดขาด

 

การผสมซีเมนต์กันซึม

                ให้ผสมส่วนผสม A และส่วนผสม B ด้วยสว่านกวนเท่านั้น ห้ามใช้มือผสมโดยเด็ดขาด การผสมใช้เวลาประมาณ 3-4 นาที ผสมแล้วสามารถดูได้ว่าเนื้อปูนผสมกันได้ดี โดยสังเกตได้จากเนื้อปูนกันซึมได้ว่าจะไม่มีเม็ด หรือปูนก้อนหลงเหลืออยู่ เนื้อปูนกันซึมเป็นลักษณะเนื้อครีมเป็นเนื้อเดียวกัน ควรทากันซึมให้หมดภายใน 45 นาที อุณหภูมิประมาณ 35 องศา

การทาปูนกันซึม

                ให้ใช้แปรง หรือลูกกลิ้งในการทาปูนกันซึม ให้ทาผนังห้องน้ำทั้ง 4 ด้านก่อนหลังจากนั้นจึงทาพื้น ถ้ามีงานบัวให้ทาบัวก่อน โดยบัวควรมีความสูงประมาณ 15 ซม. เมื่อทาพื้นที่ทั้งหมดแล้ว รอให้แห้งตัวประมาณ 2 ชั่วโมง จึงเข้าไปทาเที่ยวที่ 2 หลังจากนั้นให้รอ 24 ชั่วโมง จึงทำการบ่ม

 

หลังการติดตั้งปูนกันซึม

                ควรทำการพรมน้ำบนพื้นที่ทากันซึมทั้งหมด พรมเป็นเวลา วันละ 3 เที่ยว เป็นเวลา 3 วันเป็นอย่างน้อย ถ้าจะทำการปูกระเบื้อง ควรทิ้งไว้ 7 วัน ห้ามปูกระเบื้องก้อนเวลาบ่มตัวเสร็จสิ้น

 

ข้อควรระวังในการใช้ปูนกันซึม

 1. ควรติดตั้งปูนกันซึมในเวลาที่ไม่ร้อนมาก เช่น ช่วงเช้า หรือช่วงบ่ายแก่ๆ

 2. ห้ามผสมด้วยมือเด็ดขาด

 3. พื้นที่ ที่เป็นดาดฟ้าที่โดนรังสียูวี ไม่แนะนำในการใช้งาน

 4. พื้นที่ ที่รับน้ำหนัก และสั่นสะเทือนสูง เช่น พื้นโรงงาน

 5. ไม่ควรใช้ปูนกันซึมกับบ่อที่มีกรด และด่างสูง

 6. ควรเก็บปูนกันซึมในที่ร่มก่อนการใช้งาน

bottom of page