หลังคารั่ว การซ่อมแซมหลังคารั่วและชนิดของหลังคา

Roof repair and type of roof

หลังคารั่วและการซ่อมแซมหลังคารั่ว

วัสดุที่ใช้ทุงหลังคามีหลากหลายชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมใยบ้านเราได้แก้ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้่องซีแพคและ หลังคาเมทัลชีท การเลื่อกวัสดุก็ขึ้นกับการออกแบบ ลักษณธอาคาร ลักษณธการใช้งาน ความรวดเร็วในการก่อสร้าง หรือ งบประมาณที่เลือกใช้ และแม้แต่ความชอบความสวยงาม หลังคาโดยทั่วไปก็มีอายุของมัน และอาจจะต้องทำการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา ยกตัวอย่างเช่น เมทัลชีื มาตรฐาน อายุ 10 -20 ปี แต่ในปัจจุบันมีการลดความหนาและตัววัตถุดิบ จึงเกิดการผุกร่อนได้ง่าย อาจจะเหลือแค่ 5-10 ปี เมื่อถึงเวลาการเสื่อมสภาพ อาจจะเกิดการรั่วซึมหรือน้ำรั่ว เข้ามาเมื่อเกิดฝนตก 

การซ่อมแซมจำเป็นต้องใช้ช่างรับเหมาที่เชี่ยวชาญเนื่องจากหลังคาแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว และจำเป็นต้องใช้วัสดุกันซึมหลังคาตาม แต่ละชนิดให้ถูกต้อง การเลือกใช้เองอาจจเสียทั้งเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่ได้ประโยชน์ ทั้งนี้ควรพึงระวังการใช้งานที่ผิดประเภทของวัสดุกันซึมหลังคาด้วย

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap