top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOrlan P.

โรงงานผลิตสารเคมีกับการเลือกใช้พื้นอีพ็อกซี่ (Chemical plant with epoxy flooring)

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2566

โรงงานผลิตสารเคมีหรือโรงงานที่เกี่ยงข้องกับสารเคมีเช่น โรงงานผลิตวัตถุดิบเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตเคมี โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตน้ำยาต่างๆ เป็นต้น เราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหนักและเป็นอุตสาหกรรมที่จำเพราะ เนื่องจากต้องมีใบอนุญาติจากกรมโรงงานในการตั้งโรงงานและมีการควบคุมน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสารเคมีนั้นมีลักษณะเป็นพิษในตัวมันเองอยู่แล้ว ดังนั้นสายการผลิตและการเก็บวัตถุดิบจำเป็นต้องสัมผัสกับสารเคมีตลอดเวลา ทั้งสัมผัสโดยตรงเช่น บ่อเก็บสารเคมีและโดยอ้อมเช่น พื้นที่อาจจะโดนสารเคมีติดมากับการผลิตหรือปนเปื้อนมากับเครื่องมือ จากข้อมูลดังกล่าวโครงสร้างอาคารและเครื่องจักรจำเป็นที่จะต้องทนต่อสารเคมีทุกชิ้นส่วน (chemical resistance) โดยระดับการทนทานขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนนั้นสัมผัสสารเคมีเข้มข้นและยาวนานแค่ไหน เราควรคำนึงถึงการออกแบบโรงงานตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง

image

พื้นที่จะใช้ในโรงงานผลิตสารเคมีนั้น แน่นอนต้องทนทานต่อสารเคมีเป็นอันดับแรก ควรวิเคราะห์ว่าสารเคมีที่มีโอกาสสัมผัสพื้นนั้นเป็นสารเคมีตัวใด มีความเข้มข้นเท่าใด สัมผ้สนานเท่าไร และที่สำคัญคือสารเคมีนั้นจะแปลงสภาพตัวเองไหมเมื่อสัมผัสอากาสหรือสัมผัสน้ำหรือสารอื่นๆ โดนจะเป็นต้องคำนึงถึงหลายตัวแปรก่อนที่จะทำการออกแบบพื้นอุตสาหกรรม ดังนั้นถามว่าพื้นอีพ็อกซี่เหมาะไหมก็ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่สัมผัส และอีพ็อกซี่ก็ยังมีหลายเกรดทั้งเกรดทั่วไปและ novolac epoxy ซึ่งให้ความทนทานต่อสารเคมีสูง และยังต้องคำนึงถึงระบบพื้นที่จะเลือกใช้ ความหนาพื้นที่ต้องการและพื้นผิวสัมผัส


การเลือกพื้นที่จะต้องสัมผัสกับสารเคมีหรืออาจะแช่ในสารเคมีโดย พื้นหรือถังที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีตลอดเวลาหรือแช่สารเคมีตลอดเวลา ควรจะใช้วัสดุที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนสูงมากกว่าอีพ็อกซี่ ซึ่งมีตัวเลือกคือ Vinyl ester หรือการเคลือบไฟเบอร์กลาส (FRP lining) โดยเป็ยวัสดุที่ทนทานต่อกรดและด่างหรือสารเคมีค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังมีวัสดุเคลือบในบ่ออีกประเภทคือ Polyurea มีหลายเกรด และหลายระดับความทนทาน ปัจจุบันนิยมใช้มากเนื่องจากใช้เวลาเร็วและง่ายต่อการเปิดใช้งานหลังติดตั้งแล้วเสร็จ ส่วนพื้นอีพ็อกซี่นั้นอาจจะใช้บริเวณทางเดินหรือพื้นที่ที่จักัดการโดนสารเคมีเช่นบริเวณผลิตที่ไม่สัมผัสโดยตรงเช่น แผนกบรรจุ เป็นต้น หรือเราจะใช้วัสดุตัวใหม่หรือ polyaspartic ซึ่งเป็นตัวที่ทนทานกว่า epoxy


สรุปคือวัสดุเคลือบมีให้เลือกมากมาย เราสามารถให้คำปรึกษาได้เมื่อได้เห็นข้อมูล

สนใจติดต่อ Line ID: rockmax65

โทร 0895456452

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดู 312 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page