กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน pvc

PVC membrane

แผ่นเมมเบรน pvc (5).jpg

กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน pvc

เป็นกันซึมดาดฟ้าชนิดคุณภาพสูงชนิดแผ่นหรือเรียกว่า เมมเบรน ใช้กับงาน flat roof เป็นหลัก เช่น หลังคาเมทัลชีท ขนาดใหญ่ หรือหลังคางานก่อสร้างผิวที่มีลักษณะโค้ง กันซึมดาดฟ้าชนิดนี้มีลักษณธเป็นแผ่นที่ความหนาต่างๆ เช่น 1.2 มิลลิเมตร 1.5 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร ติดตั้งด้วยการเชื่องพลาสติก มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ใช้กับโครงการขนาดใมหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งต่าตัวสินค้าและค่าแรงงาน สามารถทนทานต่อรังสี แดด และฝนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอาอาศทั้งหลายและสามารถใช้ได้ดีกับงานกันซึมดาดฟ้าในประเทศไทย 

กันซึมดาดฟ้าชนิดนี้ จะไม่พบความเสียหายเนื่องจากการฉีกขาดมากนัก แต่จะใช้งานเป็นหลักด้วยการต่อแบบทาบ

แผ่นเมมเบรน pvc (2).jpg