กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน pvc

PVC membrane

กันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน pvc

เป็นกันซึมดาดฟ้าชนิดคุณภาพสูงชนิดแผ่นหรือเรียกว่า เมมเบรน ใช้กับงาน flat roof เป็นหลัก เช่น หลังคาเมทัลชีท ขนาดใหญ่ หรือหลังคางานก่อสร้างผิวที่มีลักษณะโค้ง กันซึมดาดฟ้าชนิดนี้มีลักษณธเป็นแผ่นที่ความหนาต่างๆ เช่น 1.2 มิลลิเมตร 1.5 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร ติดตั้งด้วยการเชื่องพลาสติก มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ใช้กับโครงการขนาดใมหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งต่าตัวสินค้าและค่าแรงงาน สามารถทนทานต่อรังสี แดด และฝนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอาอาศทั้งหลายและสามารถใช้ได้ดีกับงานกันซึมดาดฟ้าในประเทศไทย 

กันซึมดาดฟ้าชนิดนี้ จะไม่พบความเสียหายเนื่องจากการฉีกขาดมากนัก แต่จะใช้งานเป็นหลักด้วยการต่อแบบทาบ

[

บริษัท ร็อคแมค จำกัด

455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพหมานคร 10700

086-813-9621

02-864-8658

©2019 by ROCKMAX-DIY. Proudly created with Wix.com | Sitemap